Annons

Annons

Annons

Annons

Skara

För många förskoleplatser – nu läggs en kommunal förskola ner

Det finns fler förskoleplatser än förskolebarn i norra Skara och därför har barn- och utbildningsförvaltningen tagit beslut om att lägga ner en förskola.

– Vi strävar efter att ha förskoleplatser där behovet finns och fördela bättre utefter var barnen bor. säger Ulrika Kragner biträdande förvaltningschef i ett pressmeddelande.

Annons

Efter en översyn har barn- och utbildningsförvaltningen kommit fram till att det är en ojämn fördelning av förskoleplatser i Skara kommun.

Förvaltningen delar in Skara tätort i tre upptagningsområden; norra, västra och södra. I det norra området finns idag ett överskott av platser jämfört med efterfrågan i området. Därför har man nu beslutat att stänga den kommunala förskolan Skattkistan som ligger i ett bostadsområde på Kaplansgatan. Lokalen hyrs av Centrumbostäder och redan 2018 fattades barn- och utbildningsnämnden ett inriktningsbeslut att lämna externa lokaler om så är möjligt.

Annons

Annons

Skattkistan kommer att avvecklas till sommaren 2022.

De barn som går på förskolan idag kommer få nya förskoleplaceringar och all tillsvidareanställd personal kommer få anställning på andra enheter.

– Vi värnar om att förändringen ska bli så bra som möjligt för både barn och personal. Med dialog och öppenhet möter vi vårdnadshavare och personal i denna process, säger Ulrika Kragner i ett pressmeddelande på kommunens hemsida.

Just nu planerar kommunen att bygga två nya förskolor. Den första väntas stå klar 2023 vid Marieberg och ytterligare en planeras att byggas i Sörskogen. Nybyggnationerna kommer göra att fördelningen av förskoleplatser i Skara tätort förbättras enligt förvaltningen.

Avvecklingen kommer inte påverka kommunens möjlighet att erbjuda asylsökande barn förskoleplatser. Just nu arbetar förvaltningen med hur man ska möta det ökade behovet av barnomsorg.

Till toppen av sidan