Annons

Annons

Annons

Gällkvist

Debatt
"Att hålla ett löfte": C om val av förskoletomt - får svar direkt av S i Skara

Vi politiker har lovat Skara nya förskolor, det löftet har vi börjat uppfylla. Det är flera nya förskolor på gång i Skara, den på Skaravallen, vid Myrstacken och Marieberg, är redan på gång. Ytterligare en är i startgroparna, i södra delen av Skara tätort.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Lars Berg och Birgit Bjelkengren.

Bild: Josefine Hektor

Annons

Den som är insatt kan då snabbt konstatera att det finns en tomt, avsedd för just förskola, i den nya stadsdelen Sörskogen. Vi i Centerpartiet anser att den tomten är det självklara valet och argumenten för detta är många. Det handlar om att hantera skattepengar ansvarsfullt, det handlar om platsens lämplighet, det handlar om att ge vår nya stadsdel den service som behövs och det handlar om att hålla ett löfte.

Politiken i Skara kommun fattade ett enhälligt beslut om att anta detaljplanen för Sörskogen etapp 2 så sent som 2019. En detaljplan kan ses som ett kontrakt, ett löfte, där kommunen avgör vad de som köper tomter får lov att bygga och berättar vad deras grannar får göra. Detaljplanen berättar också vad kommunen planerar att göra i området. Det gäller både allmänna platser; som gator och parker, och sådant som förskolor och skolor.

Annons

Annons

På nämndsmötet den 18 november 2021 beslutade barn- och utbildningsnämnden att förorda tomterna C Sörskogen och E Sågarehagen för byggnation av förskola 2. Centerpartiet förespråkar nu Sörskogen. Foto: Ur kommunal handling

Den rödgröna oppositionen förordar nu en annan tomt, på andra sidan E20. Skulle förskolan byggas på den platsen kommer det inte att bli aktuellt med en förskola på den planerade tomten. Det skulle innebära att alla som köpt tomter i Sörskogen blivit lurade, den utlovade förskolan var i så fall bara ett luftslott. Löften som detta är fullt lagliga att bryta, men varför göra det nu? Det kostar mer och sviker invånarna, på mer än ett sätt.

Vi i Centerpartiet vill hålla det vi lovat och samtidigt skapa en fungerade service i vår nya stadsdel. Vi vill bygga nästa nya förskola i Sörskogen.

Birgit Bjelkengren, förste vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Centerpartiet

Lars Berg, förste vice ordförande i Kommunstyrelsen, Centerpartiet

Svar direkt från S i Skara

Fredrik Nordström och Therese Kristiansson.

Bild: Annelie Hüllert Storm

Alliansen i Skara och Lars Berg (C) har haft nästan 4 år på sig att planera för och bygga både en och två förskolor som Skara är i behov av.

Nu finns efter många politiska turer möjligheten att förorda en placering av en ny förskola i södra Skara.

Annons

Då är det inte läge att börja skapa politisk konflikt, utan se till att det blir verkstad och genomfört.

Annons

I valet mellan Sörskogen och Sågarehagen så har vi i likhet med skolförvaltningen förordat Sågarehagen.

Skälen är starka och bygger på pedagogiska möjligheter, närhet till stadskärna och grundskolor och möjlig framtida utbyggnad.

Nackdelen är att för en sådan placering krävs en detaljplan för tomten, vilket vi idag redan har i Sörskogen.

Vi kommer därför förorda att Sörskogens förskola kommer igång snarast för de som bor och lever där idag, och inte minst i framtiden när området byggs ut än mer. Vi kommer också fortsätta att driva på för att fler förskolor byggs för att ersätta förskolorna som idag finns bland annat på Katedralskolan och hos externa fastighetsägare för att ge alla våra barn lokaler av hög kvalitet.

Therese Kristiansson (S) 2 v. ordf. Barn- och Utbildningsnämnden

Fredrik Nordström (S) Oppositionsråd Skara kommun

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan