Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Strategi och verktyg framför förlamande panik

Replik till V om regionens klimatarbete.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Kollektivtrafik och solpaneler är några av sakerna som nämns i BlåGrönas svar till Vänstern.

Bild: Jan Andersson, Arkivbild

Annons

Läs mer: Replik från (V) till blågröna ledningen om regionens klimatarbete

Det är tveklöst att klimatläget är mycket allvarligt. Obestridligt i ljuset av den i dagarna offentliggjorda IPCC rapporten. Minskningstakten av utsläppen av växthusgaser är otillräcklig. Därför krävs åtgärder som ger störst utsläppsminskningar per satsad skattekrona. Det är också angeläget att samarbetet mellan näringsliv, akademi, kommuner, region och intresseorganisationer för att hitta klimatsmarta lösningar och accelerera elektrifieringen stärks ytterligare.

Annons

Vi vet att våra största utsläpp i länet kommer från industrin och transportsektorn. Därför lägger vi stora resurser på samarbeten och projekt som gynnar och påskyndar klimatomställningen på bred front. Några konkreta insatserna värda att nämnas som exempel är övergången till en fossilfri kollektivtrafik och hållbar mobilitet och samarbetet med transportsektorn om elektrifiering samt etablering av vindkraft. Vidare görs insatser för utbyggnad av solpaneler, strukturförändringar för cirkulära affärsmodeller, fokus på minskat matsvinn, ihop med kommuner. Därutöver gör industrin stora investeringar i klimatsmart teknik och produktion.

Annons

Vänsterpartiet föreslår i en motion att regionen ska utlysa klimatnödläge samt ta fram förslag på ”hur klimatnödläget ska genomsyra och styra regionens verksamheter.” Västra Götalandsregionen behöver lägga kraft på att genomföra de uppsatta målen för klimatarbetet, snarare än att ta fram nya handlingsplaner. Att lyckas med omställningen är en mycket stor utmaning. Samtidigt utgör den regionala utvecklingsstrategin, de högt uppsatta miljömålen och trafikförsörjningsprogrammet tillsammans en stark grogrund i arbetet för klimatneutralitet. Vi anser att det är mer konstruktivt att med strategi och verktyg bidra till handling än att spä på en förlamande panik.

I sin replik nämner Vänsterpartiet koldioxidbudgeten, något som initierades av GrönBlå Samverkan. Koldioxidbudgeten omfattar hela länet och är ett verktyg som främjar ett mer effektivt arbete med att minska utsläppen i länet. Som ett led i detta arbete har ett forskarråd tillsatts för att följa upp klimatarbetet i länet.

Annons

Under pandemin har kollektivtrafiken stått inför stora utmaningar. Samtidigt har ett stort utvecklingsarbete fortskridit. Bland annat skedde en omfattande omställning till elbussar i stadstrafik med minskning av koldioxidutsläppen som följd. Kollektivtrafiknämnden och regionutvecklingsnämnden har också fattat beslut om att snabba upp elektrifieringen även kollektivtrafiken med färjor.

GrönBlå Samverkans klimatpolitik på konkreta handlingar inom regionens kontroll som ger tydliga resultat för en effektiv klimatomställning klimatets bästa.

Magnus Berntsson (KD), ordförande Miljönämnden Västra Götalandsregionen

Ulrika Frick (MP), gruppledare, Miljöpartiet i Västra Götalandsregionen

Annons

Annons

Till toppen av sidan