Annons

Annons

Annons

Annons

Götene

Läsartext
Bjuder in till utställning på gammalvästgötska - "Buar te utställning"

Arnackan ifra Götene fornminnes- och hembygdsförening ble änna populärer i år. Mänsker ifra sockna å utasocknes har lagt beslag på na. In´t tu alle som fick na kan-veta. Dammeså har nya fokter som ä annavessare  i görningen ock i detta nu ballféjas dä på hembygdsgår´n för att ena heler sloa mä mänsker ska kunna bevittna arnackans bilder. 

Detta är en läsartext.

Lasse i berget var en förunderlig man som byggde sin enkla bostad i en bergskreva utanför Husaby. Lasses börs finns att beskåda på Götene hembygdsmuseum. På bilden Christer Ingsén som Lasse. Foto: Jael Jansdotter

Annons

Etter ena veka var arnackan för 2022 slut å den va hiskeligen åppskattad mä bilder ifrå bögda å mä kännita mänsker. De har allri gjort nätt liknande ock kommer va dä liasums bua till ena onnvisning i Götene kansthall då  alle som ä hågata kan beskåda bildera i arnanacka ihop mä fôlk ifra museet.

Dä häringa ä ente en skettsak

Senar fem år har föreninga sålt sin arnacka med gamle bilder ifra bögda. Detta år va dä nya bilder såm visa hunnt dä va fôrr. Mänsker ifra föreninga fick ställa öpp som annvisningsfôlk te bildera. Dä va ena yster stämning då bildera tocks och dä skôjades om bildera när arnackan såldes utanför handlar´n Olfssons boa men dä va in´nu alle som fick na då di såldes slut. Föreninga åtrar in´t initativet och nöttjar te att använda bildera till ena visning såm börjar samme dag som sommartia börjar. Ena hyllning te glädje och gemenskap kan en tänka. Hembygdsföreninga har varit flitiger mä att fala upp fornparken de senaste åren som tidigare va änna ansjogger. Di har ballféjat å nu ä det änna plats att husavära te kalas å allehanda göromål för mänsker på bögda. Dä hade inte kunnat järas utan medlemmarna å försäljning av arnanackan.

Annons

Annons

– De ä ante en skettsak mä bögda´s historia – dä värnar vi om, säger Jan Blomqvist såm sjelver ä aktiv i föreninga.

 Alle nufikna ä välkommen denna da´. Haru förhinder så finns dänna utställninga enköms ena veka att beskåda. Ligg ente på söffelöket å dåsa utan böxa iväg och smala med di andre ryster mänskera. Dä ä många tråtalsen mänsker i föreninga att smala mä.

Harú blåsevärhosta, snorier i snoka eller känner deck redit illavulen så stanna i stöva så ente di andre blir smettata.

Översättning:

Götene fornminnes- och hembygdsförening Bjuder in till utställning

Årets almanacka ifrån Götene fornminnes- och hembygdsförening skapade stort intresse detta år. Almanackan har sålts till både personer ifrån orten men har även väckt intresse bland andra närområden. Den såldes snabbt slut och alla fick inte tillfälle att ta del av den. Nu har föreningen planerat att ställa ut bilderna i Götene konsthall.

Redan efter en vecka var föreningens almanacka för 2022 slutsåld. Med bilder på människor ifrån bygden blev den uppskattad. Föreningen har inte tidigare gjort en liknande almanacka. De ser att det finns ett intresse för nytagna bilder som speglar dåtiden och kommer så småningom ställa ut bilderna i Götene konsthall tillsammans med de gamla föremålen ifrån museet som använts i bilderna.

Ingen småsak

De tidigare åren har föreningen gett ut sin almanacka men då med gamla nostalgiska foton. Detta år var det nytagna bilder som visade hur det var förr. Människor ifrån föreningen fick ställa upp som aktörer i bilderna. Det var en lättsam stämning när bilderna togs och det skojades kring den när den såldes utanför ICA. Almanackan räckte inte till alla som vi köpa den utan sålde slut inom en vecka. Föreningen ångrar inte initiativet och ser att det finns ett intresse bland människor att få se bilderna så därför planerar de nu en utställning med bilderna i uppförstorat format. Vernissagen sker samma dag som sommartid börjar vilket är en hyllning till glädje, ljus och gemenskap.

Annons

Hembygdsföreningen har ambitiöst arbetat med restaurera den tidigare förfallna fornparken de senaste åren vilket de inte hade kunnat göra utan försäljningen av almanackan och medlemsavgifterna.

– Det är ett behjärtansvärt arbete där en stor grupp av människor har gett sin tid till föreningen, säger Jan Blomqvist som är ordförande i föreningen.

Utställningen pågår i en vecka och alla som känner sig friska är välkomna.

Jael Jansdotter

Annons

Annons

Till toppen av sidan