Annons

Annons

Annons

Annons

Ministern: ”Det ska vara ordning och reda i varenda klassrum”

Regeringen förslår lagändringar för att stärka skolpersonals rätt att ingripa mot bråkiga elever. Den vill också förbjuda privat användning av mobiler på lektioner.

Text: 

Elever ska inte hålla på med sina mobiler på lektionstid, säger Lina Axelsson Kihlblom (S). Foto Henrik Montgomery / TT

Bild: Mattias Holgersson

Annons

Utbildningsdepartementet tog förra våren fram en ny nationell plan för trygghet och studiero i skolan. Det är förslag i den planen som regeringen nu går vidare med och lägger fram en lagrådsremiss med ändringar i skollagen.

– Det ska vara ordning och reda i varenda klassrum, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S).

Ett förslag är att mobiltelefoner vid undervisning endast får förekomma efter lärarens instruktion i syfte att främja lärande.

– Elever ska inte hålla på med sina mobiler på lektionstid utan koncentrera sig på undervisning, säger Axelsson Kihlblom.

Lärare har i dag inte rätt att omhänderta elevers mobiler i förebyggande syfte, utan endast när telefonerna aktivt används på ett sätt som stör undervisningen. Däremot förekommer det att elever frivilligt lämnar i från sig mobilen när de går in i klassrummet.

Annons

Annons

Förslaget innebär att lärare får rätt att samla in elevernas mobiltelefoner vid provtillfällen eller lektioner.

– Lärare ska inte ägna tid åt att jiddra om en mobil ska läggas undan eller inte, säger skolministern.

För grundskolan får rektorn besluta att mobiler ska samlas in vid skoldagens början och återlämnas vid dagens slut.

Dessutom föreslås lärare och även övrig skolpersonal få en uttrycklig rätt i skollagen att vidta omedelbara och tillfälliga åtgärder för att förhindra våld, kränkningar eller andra ordningsstörningar.

Rättspraxis i dag är att lärare har rätt att till exempel fysiskt förmå en störande elev att lämna platsen. Men många lärare är osäkra på sina befogenheter.

– Det ska vara tydligt vilka befogenheter som finns för att hantera svåra situationer, säger Axelsson Kihlblom.

Enligt skolministern är det självklart att en lärare har rätt att leda ut en bråkig elev ur klassrummet, som vägrar lämna frivilligt.

Regeringen lägger också fram förslag om att det ska bli lättare för rektorn att tillfälligt omplacera eller stänga av mobbare eller elever som vid upprepade tillfällen brutit mot regler, stört undervisningen eller kränkt andra.

Enligt förslaget behöver rektorn inte först pröva mindre ingripande åtgärder om andra elevers eller skolpersonals säkerhet bedöms hotad.

Annons

Dagens pressträff är regeringens tredje på kort tid med förslag på skolområdet.

De två tidigare handlade om att kommuner ska kunna sänka friskolor grundersättning och om att kötid inte ska få vara ett urvalskriterier när elever ska antas till populära friskolor. Det är oklart om det finns stöd i riksdagen för dessa två förslag. När det gäller förslag för trygghet och studiero är chanserna för stöd i riksdagen bättre.

Peter Wallberg/TT

Annons

Annons

Till toppen av sidan