Annons

Annons

Annons

Annons

Götene

Insändare
Släng minutstyrningen i papperskorgen!

Kommunal har precis släppt en ny rapport som visar att minutstyrning inom hemtjänsten leder till sämre arbetsmiljö och lägre kvalitet. Ändå arbetar fyra av tio anställda inom hemtjänsten i dag i denna vansinniga modell. Det måste bli en förändring.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Annons

Att tidsbestämma insatser under ett arbetspass kanske fungerar om man är en robot i en fabrik. Men för många som arbetar inom hemtjänsten är det så arbetsdagen ser ut. En dusch tar enligt minutstyrningen ett visst antal minuter och en tillsyn tar ett visst antal minuter. Det behövs ingen närmare förklaring kring varför detta inte fungerar.

Enligt vår nya rapport är minutstyrd hemtjänst en oerhört dålig idé av flera olika anledningar. Arbetsmiljön blir dålig, resurserna tas inte tillvara och kvaliteten sänks för de äldre i behov av insatser.

Att tidsbestämma insatser under ett arbetspass kanske fungerar om man är en robot i en fabrik.

Av arbetstagarna i hemtjänsten som svarat i vår undersökning uppger endast 22 procent att de dagligen hinner utföra sina arbetsuppgifter på utsatt tid. Jämför man med övriga styrningsmodeller utan minuthets är siffran 43 procent. 57 procent av de svarande som arbetar under minutstyrning hinner inte ens ta en kopp kaffe eller gå på toaletten och 35 procent har svårt att ta lunchrast varje dag.

Annons

Annons

Bild: Josefine Hektor

Finns det några fördelar? Inte vad vi kan se. Varken arbetsgivare eller de äldre tjänar på minutstyrning. Minutstyrningen gör arbetsplatsen mindre attraktiv. Det gör arbetstagarna mer benägna att sluta vilket är riktigt dåligt för det skenande rekryteringsbehovet inom välfärdssektorn. Kvaliteten på hemtjänsten försämras också. Så lite som 30 procent av de som arbetar enligt minutstyrning svarar att de dagligen har förutsättningar att ge god omsorg och tillfredsställa de äldres individuella behov.

Vi ställer oss frågan varför man anser sig behöva minutstyra insatserna i hemtjänsten i Skara och Götene? Litar man inte på personalen?

Nu vill se en förändring. Här är några av våra förslag.

• Styrningen av hemtjänst ska vara baserad på tillit till arbetstagarna. Slopa den strikta minutstyrningen.

• Låt arbetstagarna medverka vid planering och anpassning av arbetsinsatser.

Vi ställer oss frågan varför man anser sig behöva minutstyra insatserna i hemtjänsten i Skara och Götene?

För att tillvarata kompetens och möta behovens komplexitet behöver hemtjänstteamet (inklusive den fasta omsorgskontakten) runt omsorgstagaren ges tillit och ansvar att på bästa sätt planera och anpassa veckan utifrån de äldres individuella behov.

• Involvera arbetstagarna vid framtagning och upphandling av nya tekniska lösningar.

• Håll isär biståndsbedömning och kostnadsansvar.

Kommunal Skara-Götene

Till toppen av sidan