Annons

Annons

Annons

Annons

Varnhem

Insändare
Översiktsplanen medför kännbara konsekvenser för boende i Varnhem

Av en händelse fick jag reda på att det pågår ett samråd kring Skara kommuns förslag till ny översiktsplan. Vilken sträcker sig fram till år 2040. Det vill säga en plan över hur marken i kommunen skall användas. Varnhem är som andra småorter och landsbygd i kommunen i olika omfattning berörda av denna.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Ida Sundén

Annons

I Varnhem planeras det bland annat för ett större bostadsområde på jordbruksmarken väster om Borregårdsvägen och Fogdegårdsvägen. Detta omsluter sju hektar. Ingen kan idag svara på vilken typ av bebyggelse det kan bli frågan om.

Småhus, parhus eller någon form av flerfamiljsfastigheter i flera våningsplan. Detta blir en senare fråga för detaljplanen. Om översiktsplanen nu skulle få politikernas bifall.

Annons

Annons

Det finns all anledning att sätta stopp för dessa planer. Produktiv jordbruksmark kan komma att bebyggas. Och boende efter Fogdegårdsvägen och Borregårdsvägen kommer att få sin utsikt och närmiljö förstörd.

Varnhem utgör till sin karaktär ett känsligt område. Som vi skall vara rädda om. De flesta boende anser nog att det är ganska bra som det är. Jag har svårt att förstå hur en förtätning och utvidgning av orten skulle vara önskvärt för oss som bor här.

Förslaget till översiktsplan är läsbart på Skara kommuns hemsida. Alla boende och sakägare har möjlighet att yttra sig i samrådet fram till 24/1. Sedan är det hopplöst försent!

Owe Lidgren - Varnhemsbo

LÄS MER: Nu kan Skaraborna tycka till om framtiden - planen blir utställning

Annons

Annons

Till toppen av sidan