Annons

Annons

Annons

Skara

Insändare
Bemötande från SPF Skara - Arbetsgivaransvar och patientsäkerhet

Utifrån våra olika roller: företrädare för pensionärsorganisation eller ansvariga politiker och tjänstemän, har vi ett gemensamt ansvar gällande de vi företräder.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Sandra Skeppar

Annons

I aktuellt fall de äldre i Skara som vårdas på äldreboenden eller i hemvården. Vi i SPF Skara har fått signaler från medlemmar som är oroliga att i sitt boende ta emot personal som inte är fullvaccinerad. En oro som i sig inte heller är nyttig och kan leda till bristande tillit.

Från ansvarigt håll, politik samt tjänstpersoner i chefsställning, avvisas vår vädjan om att försäkra sig om att all personal som vårdar de äldre i Skara har fullgott vaccinationsskydd.

Annons

Annons

LÄS MER: Omsorgens ansvariga om pensionärernas vaccinkrav: ”Följer det arbetsrättsliga”

Argumenten handlar om arbetsrättsregler samt ges hänvisningar till rekommendationer som getts av SKR (Sveriges kommuner och regioner). Men vad vi har kunnat utläsa av SKR:s rekommendationer förklarar de att det är ett arbetsmiljöansvar att förhindra smittspridning och att det går att förflytta personal om man anser att kravet på vaccination är befogat. Det handlar om patientsäkerhet och smittskyddskrav och inte om att tvinga någon att vaccinera sig.

Patientsäkerhet är en aspekt som vi inom SPF Skara vill poängtera. I patientsäkerhetslagen står att en vårdskada är ”lidande kroppslig eller psykiska skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- sjukvården”.

Anita Afzelius-Alm, ordförande SPF Skara

Elisabet Stålarm, v ordförande SPF Skara

Fotnot: Omsorgschefen och nämndens ordförande har tagit del av insändaren, men har i detta läget avböjt att svara.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan