Annons

Annons

Annons

Annons

Skara Centrum

Insändare
Närtrafiken i Skara – vart är vi på väg?

Beslutet är fattat. Trafiken med stadsbussar i Skara tätort läggs ner. Föga överraskande då den inte fungerat efter att Mjuka linjen lades ner för sju år sedan.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Jenny Åberg, Lisa Bring

Annons

Ersattes av fullstora bussar på trånga småstadsgator och med en vägsträckning och tidtabell som ingen förstått. Resultat tomma bussar och frustrerade seniorer och andra i behov av kollektivtrafik. Högst på dessas önskelista står omtag och återstart av Mjuka linjen.

Kommunstyrelsen har på sitt senaste möte behandlat frågan; Kollektivtrafikens strategiska utveckling i Skara tätort. Riktigt hur de turerna gick och hur beslutsunderlaget förankrats hos tänkta målgrupper är för oss obekant. Men vi kan från vår sida, SPF Seniorerna Skara, rapportera att ett antal medlemmar hört av sig till oss och uttryckt frustration över sakernas tillstånd. Det våra medlemmar önskar är att kunna fortsätta ett självständigt liv så länge som möjligt. Kunna ta sig till affärer i centrum, ut till Marie kyrkogård, biblioteket, externa köpcentrum samt vårdcentralen.

Annons

Annons

Våra medlemmar efterfrågar tydliga och logiskt namnsatta hållplatser som också med fördel kan förses med någon form av sittplats. Förslag om förbeställda resor uppfattas som begränsande då de måste beställas många timmar i förväg. En omständlig process som medför att det dagliga livet begränsas och att delar av självständigheten går förlorad.

Vi förstår att dagens situation med tomma fullstora bussar inte kan fortgå. Vi beklagar dock att detta icke-fungerande koncept ersätts av… Ja, vad? Det är den centrala frågan. Vi förstår också att det handlar om kostnader. Där kan man räkna på olika sätt. Det handlar alltid om gungor och karuseller. De flesta människor vill kunna leva som självständiga individer så länge som möjligt, oavsett ålder eller funktionshinder. Då är kollektiva transportmedel vitala.

Vi vädjar därför till Skara kommuns beslutsfattare att tänka ett varv till gällande kollektivtrafiken i Skara. Dessutom anser vi att åldersgränsen för Seniorkort ska sänkas till 65 år från dagens 75 år. Detta har grannkommunerna Falköping och Lidköping infört. Finns bara den politiska viljan går det att lösa kollektivtrafiken, även i Skara.

Anita Afzelius-Alm, ordförande SPF Skara

Elisabet Stålarm, v ordförande SPF Skara

Eva Lindkvist, trafikombud, SPF Skara

Annons

Annons

Till toppen av sidan