Annons

Annons

Annons

Annons

Konflikten om arbetsmiljön i omsorgen

Insändare
Konflikten om nattarbetarnas tider - Kommunal lämnar projektgruppen

Förändringar väntar inom omsorgen i Skara kommun: heltid som norm, nytt arbetstidsavtal och ett sänkt arbetstidsmått för ständig nattarbetare. Men Kommunal och Skara kommun är inte eniga i hur detta ska genomföras och Kommunal i Skara väljer därför att lämna projektgruppen, skriver de i en insändare.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: TT, Josefine Hektor

Annons

Vi anser att vi inte har fått tillräckligt stor påverkansmöjlighet i de frågorna som berör våra medlemmar mest – schemaläggning, arbetstid, få bort delade turer och implementeringen av sänkt arbetstidsmått för ständig nattpersonal" skriver kommunal.

När det gäller schemaläggning måste Skara kommun förstå att det handlar om mer än att lösa ett schema för verksamheten. Att lägga scheman handlar om medarbetares rätt att kunna kombinera hållbart heltidsarbete med ett fungerande privatliv. Man ska kunna planera sitt privatliv likväl som sitt arbetsliv, och då räcker det inte med de två veckors framförhållning som Skara kommun idag diskuterar, för att nå detta. Att få ett preliminärt schema, som bara är helt färdigt två veckor framåt i tiden, för att sedan få förändringar i schemat innebär att man inte kan planera sitt liv vilket i sin tur leder till en bristfällande arbetsmiljö.

Annons

Annons

LÄS MER: Konflikt om nattarbetarnas scheman - kommunen och facket oeniga

LÄS MER: Insändare: Kommunen måste tänka om – ge nattpersonalen återhämtning!

En av anledningarna till att Skara kommun vill ha så pass kort framförhållning är för att hemvården är föränderlig och mycket kan hända på kort tid. Ändå är tanken att detta sätt att planera medarbetares scheman ska införas för samtliga verksamheter, trots att förutsättningarna kan se olika ut.   

En annan sak vi motsätter oss är att Skara kommun vill att personalen ska ersätta varandras planerade frånvaro och semester. Arbetsgivaren vill i planeringen av schemat lösa kommande planerad frånvaro genom att täcka upp med resurspass och förändringar i schemat. Krasst sett betyder det att om en medarbetare tar semester kan en annan få ändringar i schemat, vilket vi anser bidrar till en sämre arbetsmiljö och otrygghet för medarbetarna och svårigheter i att kunna planera sitt privatliv.  

Annons

Alla ska orka arbeta heltid ett helt arbetsliv, och därför tycker Kommunal att:   

 Medarbetare ska kunna påverka och ha inflytande över sitt eget schema   

Annons

 Schemat ska vara så förutsägbart och regelbundet som möjligt, för att man ska kunna kombinera arbetsliv och privatliv   

 Schemat ska vara lagt så att man får en dygnsvila så man kan återhämta sig och sova tillräckligt, varje dygn   

 Schemat ska vara lagt så man får en veckovila som ger möjlighet till ett socialt umgänge.   

För att de medarbetare som idag arbetar deltid ska orka gå upp till att heltid, samt behålla de som redan idag arbetar 100 procent ser vi inte att det går ihop med den schemaplanering som Skara kommun vill införa.  

Vi står redan inför en kommande bemanningskris med många pensionsavgångar framöver och i hela Sverige behöver det anställas 55 000 vårdpersonal varje år, men vad gör kommunerna för att behålla de medarbetare vi har idag om arbetsförhållandena försämras ytterligare av dålig schemaplanering?  

Emerentia Adolfsson - Arbetsmiljösamordnare

Annelei Svensson - Huvudskyddsombud

Christina Emanuelsson - Ordförande

Annons

Annons

Till toppen av sidan