Annons

Annons

Annons

Annons

Skara

Debatt
Att planera för framtiden: Tillväxtens och äganderättens betydelse för utveckling och framtidstro

Man brukar säga att mycket i den kommunala politiken handlar om att hitta praktiska lösningar på praktiska problem. Men ibland skadar det inte att notera vissa viktiga ideologiska skiljelinjer. I framtagandet av översiktsplanen (ÖP) har två sådana skiljelinjer blivit väldigt tydliga.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Josefine Hektor

Annons

Det gäller dels frågan om tillväxtens betydelse, dels frågan om äganderättens betydelse. Dessa frågor hör samman.

Man får inte slå sig till ro och tänka att Skara inte kan växa. Då ger man signalen att utvecklingen har nått vägs ände och att det som återstår bara är att finjustera och fila på ett fulländat bygge. Men det duger inte. Det är en utvecklingspessimistisk, för att inte säga utvecklingsfientlig syn som inte gagnar någon, för det signalerar stagnation. Vi måste tro att förändring är möjlig och vi måste tro på framtiden.

Vi i Moderaterna tar höjd för och tror att utveckling är möjlig – och nödvändig - också för Skara. Vi tror det eftersom förändringar pågår hela tiden i vår omvärld och dessa förändringar påverkar oss. Vi måste vara lyhörda inför hur förändringarna påverkar oss.

Annons

Annat vore ansvarslöst. Vi måste formulera vår ÖP så att vi värnar om det vi har, men inte låser fast den i hur det en gång har varit eller hur det är just precis nu.

Annons

Rent konkret måste därför ÖP:n bl a innehålla beredskap för att kommunens företagare, de må vara lantbrukare eller vilka andra egenföretagare som helst, ska vilja/våga tänka på och planera inför framtiden. ÖP:n måste innehålla tydliga regler som inte skapar osäkerhet med följd att företagarna håller tillbaka investeringar och andra satsningar. ÖP:n måste vara framtidsinriktad och stödja alla som vill bo och verka i Skara. Kort sagt får inte ÖP:n vara så formulerad att den begränsar möjligheterna till tillväxt.

Västra Götaland och därmed även vår kommun, står inför stora förändringar inom den närmaste tiden i samband med samhällets omställning från fossilberoende till fossiloberoende. Det innebär att vi inte här och nu får låsa fast oss i tron att allt är bra som det är. Den omställning som erfordras och som Sverige är mitt uppe i kräver att ÖP:n välkomnar all utvecklings grundförutsättningar – den måste vara tillväxtvänlig, företagsfrämjande och den måste värna den privata äganderätten. För det är ju på det viset att frågor som rör tillväxten är intimt förknippade med äganderätten. Därför är det naturligt för oss i Moderaterna att betona äganderätten som drivkraft för tillväxt och utveckling.

Äganderätten är en förutsättning för demokrati. Där äganderätten undergrävs, där undergrävs alltid friheten. Det enskilda ägandet sprider makten och gör människor mer delaktiga i samhället. När stat och kommun lättvindigt begränsar hur individen får förvalta sin bostad eller använda sin fastighet naggas äganderätten i kanten. Även i detta sammanhang är kommunens ÖP är ett viktigt dokument inför framtiden. Moderaterna är därför stolta över att nu tillslut såväl tillväxt som värnande om äganderätten understryks i förslaget till ny översiktsplan.

Rolf Källman, ordförande (M) i Skara

Lotta Grönlund Plöen, gruppledare (M) i Skara

Ylva Pettersson, kommunalråd (M) i Skara

Annons

Annons

Till toppen av sidan