Annons

Annons

Annons

Annons

Västra Götalands län

Beskedet: Då höjs hastigheten och barriärerna slopas på E20

Gissningsvis har en och annan bilist på sin färd mellan Skara och Götene suckat över E20:s avsmalnade körfält, för att inte tala om hastigheten som pendlar mellan 30 och 60 kilometer i timmen. Men snart lättar begränsningarna.

Text: 

E20 förbi Skara byggs ut till mötesfri landsväg med mitträcken för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. När utbyggnaden är färdig blir sträckan säkrare och smidigare – korsningar i plan har byggts bort och hastigheten höjs till 100 km/h.

Bild: Jeanette Fredriksen, Arkivbild, Lisa Selin

Annons

Det har nog inte undgått någon att E20 i norrgående riktning just nu genomgår en omfattande upprustning. Vägbygget sker i två etapper mellan trafikplats Vilan i Skara kommun och Ledsjö i Götene kommun, men snart tas barriärerna bort mellan Vilan och Dalaån. Därmed blir det smidigare att köra längs E20.

Spår från vilt på faunabron som byggts över E20 vid Skaraberg. Foto: Trafikverket (2021-10-15)

Annons

Annons

När allt är klart kommer sträckan att vara mötesfri landsväg med mitträcken, vilket leder till ökad trafiksäkerhet och framkomlighet, men redan i höst kommer hastigheten att höjas till 80 kilometer i timmen i väntan på vårens beläggningsarbeten.

Även faunabron, den större passage för djur som byggts vid Skaraberg, börjar ta form. Syftet är att bron som försetts med sidoskärmar för att blockera trafikens ljus och ljud, ska minska antalet viltolyckor och den barriäreffekt som uppstår när sträckan förses med viltstängsel.

Nästa sommar ska arbetat vara helt klart och hastigheten höjas till 100 kilometer i timmen mellan Vilan och Dalaån.

Bild: Jeanette Fredriksen

Faunabron över E20 börjar bli klar – men först ska inhemska växter ska planteras. Foto: Trafikverket

Till våren kommer bron att täckas med inhemska växter som gynnar den biologiska mångfalden, men redan nu under byggskedet har Trafikverket sett spår från rådjur och älg på bron.

Nästa sommar ska arbetat vara helt klart och hastigheten höjas till 100 kilometer i timmen mellan Vilan och Dalaån.

Den andra etappen mellan Dalaån och Ledsjö, har redan påbörjats och trafiken leds nu om med sänkt hastighet fram till sommaren 2022. Helt färdiga är man dock först sommaren 2023 uppger Trafikverket.

Annons

Faunabron som byggts där E20 passerar Skaraberg börjar bli färdig. Foto: Trafikverket

Annons

Annons

Till toppen av sidan