Annons

Annons

Annons

Västra Götalands län

Debatt: Svar till S - ”Snudd på oseriöst att göra politik av att vårdköerna växt”

Liberalerna svarar om Skaraborgs sjukhus: – Jag har väldigt svårt att förstå påståendet om att vi inte satsar pengar på sjukhusvården och i detta fall på Skaraborgs Sjukhus, skriver Pär Johnson.

Bild: Annelie Hüllert Storm, Per Claesson

Annons

Kan inte mer än notera att Socialdemokraterna redan påbörjat valrörelsen inför regionvalet 2022. Även om det är en påbörjad valrörelse är det viktigt att hålla sig till fakta. Vi brukar som styrelsemedlemmar vara överens om de flesta beslut och har i praktiken inte någon möjlighet att påverka sjukhusets intäkter.

Man kan tolka och se saker på olika sätt så jag har därför bett om ekonomiska underlag från Västra Götalandsregionen. Det visar sig då att sedan GrönBlått (M,C, KD, L och MP) 2015 tog över styret i regionen har sjukvården prioriterats. Tillskottet till just sjukvård har varit ca 2 miljarder kronor extra år för år och var därför 2020 mer än 9 miljarder extra per år till sjukvård jämfört med när Socialdemokraterna fördelade pengarna. 2015 var tilldelningen ca.36 Mdr och 2020 var den ca 45 Mdr per år, För jämförbarhetens skull väljer att inte redovisa årets tilldelningar eftersom då är även pandemirelaterade ersättningar med och blir därför missvisande.

Annons

Annons

Just Skaraborgs sjukhus hade när Socialdemokraterna lämnade styret 2015 intäkter från Regionen på 3,944 miljarder kronor och 2020 4,888 miljarder. Det betyder en intäkts ökning under dessa fem år som gör att vi nu har näst intill 1 miljard mer per år än jämfört med när Socialdemokraterna fördelade budgeten. Jag har med dessa siffror väldigt svårt att förstå påståendet om att vi inte satsar pengar på sjukhusvården och i detta fall på Skaraborgs Sjukhus.

Som ordförande för sjukhuset kommer jag aldrig att tacka nej till ökade budgetanslag men det finns även annan vård i form av vårdcentraler, mobil närvård m.m. som våra medborgare i Skaraborg behöver.

När det gäller att köerna växt under pandemin är det snudd på oseriöst att göra politik av detta av flera anledningar. För det första så borde vi inte skuldbelägga pandemivården som vi gemensamt varit överens om att den måste få högsta prioritet. Vi har gemensamt gett sjukhusledningen uppdrag att fokusera på pandemivård och prio 1 operationer. Vi har dessutom gemensamt gett sjukhusledningen mandat att anställa så många man kan få tag på under den rådande pandemin för att få in så många händer och personer som möjligt för vård och som avlastning för den hårt belastade personalen.

För att få ett annat fokus än kostnadsbesparingar, nedskärningar och centraliseringar har styrelsen för Skaraborgs sjukhus beslutat att inga förslag för ekonomi i balans får handla om förändringar av utbudspunkter, (centralisering). Vi har i stället gett sjukhusledningen i uppdrag att tillsammans med personalen fokusera på förändringar i vardagsarbetet som skapar möjligheter att till exempel klara fler operationer per dag. Detta ger både ökade intäkter samt minskade köer. Detta röstade tyvärr Socialdemokraterna emot.

Annons

Annons

Som tur är har inte Socialdemokraterna majoritet i styrelsen vilket innebär att GrönBlått därmed kunde få igenom detta beslut. En direkt konsekvens av detta är att det har stoppat flera föreslagna centraliseringar vilket gör att alla våra fyra sjukhus har kvar sin verksamhet och personalen och medborgare kan känna en trygghet.

Hur var det Susanne avslutade sin debatt artikel? Kom ihåg detta när ni går till valurnorna i september nästa år.

Pär Johnson (L)

Ordförande Skaraborgs Sjukhus

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan