Annons

Annons

Annons

Live 10.00: Riksdagen röstar om regeringen har fortsatt förtroende – se omröstningen här

Riksdagen röstar om huruvida regeringen har fortsatt förtroende eller ej – se sändningen live här.

Text

Omröstningen genomförs efter att 36 ledamöter från Sverigedemokraterna begärt att riksdagen ska rösta om en misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S).

Se Expressens sändning live i spelaren nedan.

Inbäddat innehåll

Så går processen till

Om talmannen anser att det finns förutsättningar att ta upp begäran om misstroendeförklaring till prövning bordlägger talmannen ärendet, vilket innebär att ärendet får vila till nästa sammanträde.

Vid det andra sammanträdet bordläggs ärendet igen. På det tredje sammanträdet får själva omröstningen ske, men den kan skjutas upp till det följande sammanträdet. På det sammanträdet ska ärendet senast avgöras.

Annons

Annons

Minst 175 röster krävs för misstroendeförklaring

För att en misstroendeförklaring ska riktas mot ett statsråd måste minst hälften av riksdagens ledamöter rösta ja, det vill säga minst 175 ledamöter ställa sig bakom misstroendeförklaringen. Om tillräckligt många röstar för misstroendeförklaringen ska talmannen entlediga statsrådet. Gäller misstroendet statsministern måste hela regeringen avgå. Regeringen kan förhindra detta genom att inom en vecka från misstroendeförklaringen besluta om extra val till riksdagen.

Med anledning av den pågående coronapandemin har riksdagspartiernas gruppledare kommit överens om att bara 55 ledamöter ska vara på plats vid omröstning i kammaren. Eftersom minst 175 ledamöter måste rösta ja till förslaget för att riksdagen ska förklara misstroende kommer riksdagspartiernas överenskommelse om att bara 55 ledamöter ska vara på plats inte att tillämpas i samband med den här omröstningen.

Riksdagsordningen och Regeringsformen

Regeringsformen (RF) beskriver hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter medborgarna ska ha och hur den offentliga makten ska fördelas. Riksdagsordningen (RO) innehåller regler om riksdagens arbetsformer.

Proceduren kring misstroendeförklaringar beskrivs i följande bestämmelser:

6 kap. 7 § RF Entledigande av statsråd vid misstroendeförklaring

Annons

13 kap. 4 § RF Yrkande om misstroendeförklaring och när det inte kan tas upp till prövning

6 kap. 13 § RO Yrkande om misstroendeförklaring ska tas upp på föredragningslistan

Annons

9 kap. 25 § RO Yrkande om misstroendeförklaring ska framställas vid sammanträde och skriftligt så snart det har framställts

11 kap. 3§ RO Bordläggning och tid för avgörande av misstroendeförklaring

11 kap. 14 § RO Hanteringen vid två eller flera yrkanden om misstroendeförklaring

Källa: www.riksdagen.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan