Annons

Annons

Annons

Annons

Skara Centrum

Insändare
Insändarsvar från M och L om "flyttkarusell": Skattemedel och verksamhet ska värnas

Ordet flyttkarusell används för att färga förslag om lokalanvändning med en känsla av lättvindighet, t.o.m oansvarighet. Politiker använder det för att undergräva meningsmotståndare, media för att locka läsare.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Lotta Grönlund Plöen (M) står tillsammans med Sture Nilsson (M) och Jan-Erik Augustsson (L) bakom insändarsvaret.

Bild: Sandra Skeppar, Lisa Bring, Josefine Hektor

Annons

Vi vet inte om insändarskribenten själv valt ordet eller om det är klickglada rubriksättare på tidningen som valt det, hur som helst vill vi tydliggöra att inget förslag kring lokalanvändning läggs lättvindigt, varken från den politiska ledningen eller oppositionen.

LÄS MER: Insändare: Flyttkarusellen - "Slösa inte med våra skattepengar på ombyggnationer"

Annons

Tvärtom har alla respekten för skattemedel och värnandet om verksamheterna som drivkraft, att förslagen ser olika ut visar bara på hur komplex frågan är.

Annons

Flera frågor kräver lösningar. Till dessa frågor hör långsiktiga lokaler för vuxenutbildningen/SFI samt Arbetsmarknadsenheten, tomma lokaler på Katedralskolan, en utdömd idrottshall, verksamhet på Stureplan som är fantastiskt värdefull men som hittills återkommande lyfts som en möjlig besparing då den inte är lagstadgad och därför kommer upp då det krävs att förvaltningen ska föreslå besparingsåtgärder, och behovet av lösningar som bidrar till långsiktig effektiv användning av skattebetalarnas pengar.

Att investera i att göra Djäknehallen brukbar för idrott igen skulle resultera i en hall där varje användartimme för kommunen kostar nästan dubbelt så mycket som kostnaden för de andra hallarna vilket minskar utrymmet för stöd till föreningar mm kraftigt. Långsiktigt skulle detta också kunna göra det omöjligt att investera i en fullstor hall på Mariebergsskolan. I nuläget kostar Djäknehallen kommunen ca 900 000 om året i tomhyra.

Vi har hört förslag från den rödgröna oppositionen som svarar på frågan om lösning på vuxenutbildningens lokalbehov. Förslaget har hittills inte besvarat vad som görs med AME, Djäknehallen eller för att garantera Stureplans utveckling och fortlevnad. Inte heller besvarar förslaget hur Katedralskolans attraktionskraft ska stärkas av att inte längre vara ett ungdomsgymnasium. Det förslag för Vuxenutbildningens flytt som man hänvisar till kräver en första investering på uppemot 20 miljoner.

Annons

Annons

Vi har hört förslag från SD om att göra bostäder av Djäknehallen. Detta förslag har hittills inte besvarat några av de andra frågorna..

Den politiska ledningens förslag var ämnat att garantera att Stureplan tas bort från de återkommande besparingslistorna, och bevaras i Skara.

Vuxenutbildningen/Arbetsmarknadsenheten placeras centralt med närhet till bibliotek och näringslivsenhet, Katedralskolans lokaler får påfyllning av Fordonsprogrammet och förblir ett ungdomsgymnasium och den samlade driftseffektiviseringen blir ca 2 miljoner om året av skattebetalarnas pengar som kan användas till skola och omsorg, och möjliggöra en investering i en fullstor hall på Mariebergsskolan.

Kommunstyrelsen har nu beslutat om en utredning av samtliga tänkbara förslag. Vi ser fram emot en grundlig utredning, och beslut som ger Skara bäst kvalitet och mest respekt för varje skattekrona.

Lotta Grönlund Plöen (M) - Ordförande Barn- och Utbildningsnämnden

Sture Nilsson (M) - Ordförande Nämnden för Service och Teknik

Jan-Erik Augustsson (L) - Ordförande Kultur- och Fritidsnämnden

Fotnot: SkLT meddelar att i det här fallet är det insändarskribenten som gjort ordvalet "flyttkarusell".

Annons

Annons

Till toppen av sidan