Annons

Annons

Annons

Coronaviruset 2020-2022

Insändare
Insändare: Var fanns omsorgsnämndens ansvar för Vallehemmet?

Jag har tagit del av IVO:s rapport och beslut (2021-02-02) gällande medicinsk vård och behandling av äldre boende på Vallehemmet med misstänkt eller konstaterad covid -19. Granskningen omfattar perioden februari-juni 2020. Många på boendet avled under kort tid i smittan förra våren.

En skrämmande läsning hur omsorgsnämnden med förvaltning i Skara kommun brustit i att hantera en smittosituation på ett äldreboende i kommunen. IVO:s kritik i rapporten är helt förödande.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Foto: Skara kommun

Annons

Rapporten slår bland annat fast: Äldre med konstaterad covid-19 har hittats avlidna på sina rum. Stora brister vad gäller arbetssätt och bemanning har konstaterats. Många vikarier saknar utbildning (inom covid-19) eller vana med arbetsuppgifterna har tillhört bemanningen. Insatta vårdåtgärder har inte dokumenterats.

I rapporten konstaterar IVO vidare att det är ” […] vårdgivaren, i detta fall omsorgsnämnden, har ett ansvar för att det finns förutsättningar för att vård skall kunna ges i enlighet med gällande bestämmelser… ”. Detta har man inte levt upp till.

Annons

Annons

Man har tydligen brustit betänkligt i ledningsstrukturen, bemanningens kompetens, uppföljningen och rapporteringskedjan. Om man ställer frågan på sin spets: Vem och vilka i ledande positioner visste hur illa det låg till, och när?Och varför gjordes i så fall inget ingripande i tid för att rätta till missförhållandena?

En stor organisation som Skara kommun hade temporärt kunnat omfördela kompetent, och medicinskt kunnig personal till Vallehemmet. Eller begära stöd utifrån när det krisade.

IVO begär in en slutredovisning i ärendet senast den 15 maj. Och hotar i annat fall med ett föreläggande. Detta ärende får inte sluta med en slutredovisning från omsorgsnämnden. Och att frågan därefter läggs till handlingarna. Detta är inte ok.

Ärendet måste i någon form utredas vidare. Vem eller vilka i ledande ställning hade info utan att slå larm och ingripa? Slutsatser och eventuella konsekvenser av en sådan blir en senare fråga.

Owe Lidgren - Varnhem

Läs omsorgsnämndens svar på kritiken och IVO:s granskning här: ”Det var en extrem period med enormt hög sjukfrånvaro”

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan