Annons

Annons

Annons

Vara

Insändare
Centern: Positivt med fler personer i Vara

Centerpartiet i Vara konstaterar med glädje att vi fortsatt har en positiv befolkningsutveckling i Vara kommun. Vid årsskiftet 20/21 så hade kommunen 16.096 innevånare, det är en ökning med 72 personer under 2020.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Vara växer. Kanske gör det beskedet Varaborna lika glada som när man här invigde stationshuset för några år sedan?

Bild: Janne Andesson

Annons

I Centerns kommunprogram vid valet 2014 så stod det att vi fram till 2020 skulle bygga 250 nya lägenheter. Det vi nu kan konstatera är att det var ett viktigt och riktigt mål vi satte då, för det är ju det som bidragit till att vi har en ökande befolkning. På en tioårsperiod har befolkningen ökat med 402 stycken. Vi konstaterar att det är en inflyttning till kommunen netto med 90 personer 2020.

Annons

Nu är det viktigt att vi arbetar för att det byggs fler lägenheter i alla former för att fortsätta den positiva befolkningsutveckling som kommunen har. Vi måste se till att det byggs nytt och renoveras bostäder över hela kommunen. En av våra viktiga frågor är att se till att Kommunen långsiktigt har en reserv av mark, både för handel, industriverksamhet och bostadsbyggande.

Annons

För Centern så är det viktigt att ha en helhetssyn på kommunens utveckling. Det är flera områden som måste samverka, det ser vi hända just nu. Det sker flera nya etableringar, bland annat byggvaruhandel och maskinförsäljning. Men det är också viktigt att det sker satsningar på utbildning och omsorg, som varit prioriterat för oss under många år. Därför gläder vi oss extra åt att se hur Tråvads nya skola växer fram.

Det är positivt att det under 2020, trots pandemi, har skett färdigställande av den största mängd bostäder på årtionden, och dessutom ett antal nyetableringar av företag. Det tyder på att det finns en entreprenörsanda, som det är viktigt att ta vara på. Vi har också noterat att det under de senaste månaderna i media rapporterats om ett stort intresse av att bosätta sig på landsbygden. Detta som en följd av att det blivit mer vanligt och möjligt att arbeta hemifrån.

Centerpartiet i Vara kommun kommer fortsatt att arbeta för en utveckling där invånarna känner att man trivs och har det mesta av service nära.

Centerns Kommunkrets i Vara

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan