Annons

Annons

Annons

Annons

Skara

Insändare: Gunnarsson (MP) fortsatt kritisk till ledningens sätt att styra - får svar direkt

Miljöpartiets gruppledare i Skara Magnus Gunnarsson är fortsatt kritisk till den politiska ledningens sätt att styra kommunen. Han får svar direkt från dess gruppledare.

Bild: Lisa Bring, Josefine Hektor

Annons

Att styra eller detaljstyra

Vi från oppositionen har ju länge ifrågasatt den styrande minoritetens sätt att styra Skara kommun. Att återkommande i budgetdokumenten skriva in olika detaljer om hur verksamheten ska gå tillväga, vilka tjänster som ska finnas och hur de ska benämnas samt vilka metoder och pedagogiska redskap mm som ska användas. Att det är skolan som är den främsta måltavlan för Alliansens detaljerade styrning är kanske inte så konstigt med tanke på tongivande personer inom den politiska ledningen.

Det normala är ju annars att politiken ”pekar ut riktningen” och sedan låter professionen leda verksamheten åt det hållet, med förtroende och tillit samt de resurser som krävs för detta.

Men, som det nu har varit under drygt två år får konsekvenser. Inte bara för samtalsklimatet, det politiska beslutsfattandet och hur detta speglas i media. Det påverkar hela den kommunala organisationen, från högsta tjänstemannanivå ned till den enskilda medarbetaren. Frågor som; ”får jag utföra mitt arbete utifrån min kompetens eller måste jag göra på ett annat sätt, bara för att det har beslutats uppifrån”, har kunnat utläsas i de reaktioner som kommer fram från anställda, fackligt engagerade osv.

Annons

Annons

Att skapa ett klimat i den kommunala organisationen som bygger på tillit, öppenhet och transparens är ett säkert sätt att få en positiv och välfungerande organisation med stor utvecklingspotential.

Men ett klimat där pekande med hela handen, tillrättavisningar, härskartekniker mm används leder bara till en negativ spiral av osäkerhet och otrygghet.

Tveklöst kommer även den här typen av kritik benämnas som personangrepp och smutskastning av de som kritiken riktas emot, men detta förminskar inte behovet av att problematiken lyfts och ”sätts under lupp”.

Självinsikt och självkritik är enda sättet att ge sig själv möjlighet till utveckling och förmåga att tolka andras kritik positivt. Det är också ett nödvändigt sätt att få just det samtalsklimat som Skara så väl behöver, nu och framåt.

Magnus Gunnarsson (MP) Gruppledare

SkaraAlliansens gruppledare svarar

Bild: Josefine Hektor

Julefrid ska enligt gammal tradition gälla från julafton fram till tjugondag Knut. Under den tiden bör endräkt gälla och gammalt groll fara. I den andan får vi anse att Gunnarssons artikel är skriven och det gäller även vårt svar.

Vi kan just nu glädja oss åt att vi i Skara är helt överens om att det nya särskilda boendet ”Teglagården” bör få fler platser och ytterligare en våning. Genom att vi är överens kommer vi förhoppningsvis att snabbt besluta i kommunfullmäktige om de ytterligare investeringsmedel som krävs och inte överhuvudtaget fördröja bygget.

Annons

Gunnarsson har rätt i att samtalsklimatet på den politiska nivån inte är bra. Han påpekar också att det har påverkar den kommunala organisationen. Det är djupt olyckligt att samtalsklimatet mellan den politiska ledningen och oppositionen också påverkar tjänstemannaorganisationen.

Annons

Det är vår ambition och har varit hela tiden sedan vi tillträdde att ha en öppen och god ton i den politiska debatten.

Gunnarsson skriver helt riktigt att ett klimat i den kommunala organisationen som bygger på tillit, öppenhet och transparens är positivt. Det är något som vi helt delar. Samtidigt är kommunen en politiskt styrd organisation. Det är alltså vi politiker som precis som Gunnarsson skriver pekar ut riktningen och ger resurser till det. Men i riktningen och resurstilldelningen kan det naturligtvis finnas både större och mindre frågor, som ibland kan ses som inriktningsbeslut och ibland kan ses som en detalj. Låt oss då diskutera sakfrågan och inte huruvida det är styrning eller detaljstyrning.

I dagarna har vi också läst i tidningen om hur det var för 50 år sedan när Ardala, Valle och Skara kommuner slogs samman. Det som rapporteras av de som var med är att det rådde stor enighet både om sammanslagningen och om den politik som fördes. Det möjliggjorde att man i enighet beslutade om och genomförde en hel del investeringar på kort tid. Det var positivt för hela kommunen.

Vi delar Gunnarsons önskan att få det öppna och goda samtalsklimat som Skara så väl behöver, nu och framåt. Där har vi i ledningen och oppositionen ett gemensamt ansvar.

Tanjo Andersson

Lars Berg

Lotta Grönlund Plöen

Ingrid Kvarnlöf

Annons

Annons

Till toppen av sidan