Annons

Annons

Annons

Annons

Budget 2021 Skara kommun

Insändare
Lärarförbundet: Allt börjar med bra lärare! - "Har vi som kommun, råd att inte satsa på skolan?"

Lärarförbundet i Skara kräver, inför fullmäktiges sammanträde där budget 2021 ska tas, att kommunen satsar mer på skolan och på lärarna. Det behövs, för Skara ligger långt efter på flera punkter skriver ordföranden Mari Velander.

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Skara kommun måste satsa mer på skolan, menar Lärarförbundet. Obs! Genrebild.

Bild: TT

Annons

Lärarförbundets årliga ranking Bästa skolkommun visar att Skara kommun kommer på plats 153 av 290, och det är tydligt att vi behöver krafttag för att förbättra resultaten när det gäller fullföljd gymnasieutbildning, lärartäthet och resurser till undervisningen.   

Kommunen måste satsa på skolan, med det menar vi hela vår förvaltning från förskola till vuxenutbildning, för att komma till rätta med de utmaningar som finns. Vi vill att våra barn och unga ska ha bra möjligheter som vuxna och då behövs tillräckliga resurser och goda förutsättningar.

Annons

I kollektivavtalen står det att kommunen ska arbeta för att en god arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning ska bidra till att antalet behöriga lärare i skolan ökar. Vi har under hösten fört samtal med er politiker i Skara och försökt få gehör för hur ansträngd arbetsmiljön är för våra medlemmar.

Annons

Om vi ser till jämförbara kommuner i riket har dessa kommuner en budget som är betydligt större än den Barn- och utbildningsförvaltningen i Skara tilldelas. I Alliansens budgetförslag för 2021 ser vi att det inte finns något effektiviseringskrav på Barn- och utbildningsförvaltningen, vilket är positivt, dessutom är de fyra miljoner som var tillfälligt budgetmedel 2020, nu med permanent i budgeten.

Vi i Lärarförbundet uppmanar våra politiker att gemensamt visa en långsiktig satsning på de som är allas vår framtid, våra barn och unga.

Vi saknar dock det långsiktiga ansvaret för att vår förvaltning ska klara de krav som skollag och arbetsmiljölag kräver. Det vi ser är en faktisk ökning av budgetramen med 2 miljoner om man jämför med 2020. Detta då man under de kommande åren 2022 och 2023 återigen har ett effektiviseringskrav på 1 procent. När vi ser de stora behoven som finns i alla våra verksamheter från förskola till vuxenutbildning är detta tillskott förvånande lågt.

Lärarförbundet i Skara kräver att kommunen tar ett helhetsgrepp om skolans utmaningar.     

Vi vill se en konkret handlingsplan för förbättrad arbetsmiljö och stärkt kompetensförsörjning inom hela lärarområdet; från förskolan till vuxenutbildningen och för skolledare. Fler måste vilja bli lärare i Skara kommun, och vi som arbetar här behöver en hållbar arbetsmiljö.  

Annons

Har vi som kommun, råd att inte satsa på skolan? Vi i Lärarförbundet uppmanar våra politiker att gemensamt visa en långsiktig satsning på de som är allas vår framtid, våra barn och unga.

Mari Velander, ordförande i Lärarförbundet Skara 

Annons

Annons

Till toppen av sidan