Annons

Annons

Annons

Västra Götalands län

Insändare
Insändare: Äldreomsorgen behöver både strukturförändringar och pengar

Regeringen presenterade nyligen efterlängtade satsningar på äldreomsorgen, ett första steg mot en trygg äldreomsorg. För Skaraborgs kommuner innebär det ett tillskott på nästan 224 miljoner kronor.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF, och Ella Johansson, distriktsordförande, anser i en insändare att det krävs förändringar i äldreomsorgen.

Bild: Fredrik Sandquist

Annons

De öronmärkta pengarna måste också gå till äldreomsorgen, inte för att täcka underskott på andra håll. Vi i SPF Seniorerna kommer därför att granska kommunerna för att se till att så sker.

Men enbart nya pengar räcker inte. I de nödvändiga och kommande stegen krävs förändringar av prioriteringar, organisation, arbetssätt och äldres inflytande. Äldreomsorg handlar ofta om komplicerad sjukvård i hemsjukvården och på särskilda boenden. En äldresjukvård som i många kommuner har bristfällig kvalitet, dessutom är det orimligt stora skillnader mellan kommunerna.

Annons

Annons

Ett allt större vårdbehov har inte följts upp med motsvarande medicinsk kompetens bland personal eller ledning. Det saknas läkare i kommunernas organisation och allt färre sjuksköterskor arbetar inom kommunal äldresjukvård. Vården och omsorgen måste rustas upp och förändras så att äldres behov och trygghet står i centrum.

Nationella minimikrav på både tillgänglighet och kvalitet behövs samt att Socialtjänstlagen för omsorgen skärps – insatser till äldre ska ge rätt till goda levnadsvillkor och inte bara skälig levnadsnivå som idag. Kommunerna måste få anställa läkare, liksom öka andelen sjuksköterskor, vårdbiträden och undersköterskor med högre kompetens samt mer rehabpersonal.

Den medicinska kompetensen måste höjas i kommunerna, både på ledningsnivå och hos dem som arbetar närmast de äldre. Detta kan ske genom att regionerna tar över ansvaret för hemsjukvården och särskilda boenden, eller genom att primärvården i sin helhet övergår till kommunerna, som det en gång var tänkt.

En återgång till det ”normala” inom äldreomsorgen när pandemin väl är över är inget alternativ.

Förändringen måste börja nu.

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna

Ella Johansson, distriktsordförande SPF Seniorerna Skaraborgsdistriktet

Annons

Vill du också skriva en insändare? Gör din röst hörd i tidningen – här kan du lämna in din text.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan