Annons

Annons

Annons

Västra Götalands län

Debatt
Debatt: Synliggör omfattningen och konsekvenserna av cyberattacker mot företag i Skaraborg

I slutet av sommaren meddelade Gunnebo, ett anrikt företag med huvudkontor i Västra Götalandsregionen, att de blivit utsatta för en omfattande cyberattack. Händelsen är anmäld till säkerhetspolisen (Säpo) då det rör sig om misstänkt industrispionage.

Gunnebo är dessvärre bara ett i raden av företag i Sverige som på senare tid utsatts för aggressiva digitala intrångsförsök.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Emil Larsson, ledare på Näringslivsforum Skövde och Rose-Mharie Åhlfeldt, biträdande professor i informationsteknologi, är två av skribenterna bakom debattartikeln. Foto: Privat/Högskolan i Skövde

Annons

Försvarets Radioanstalt (FRA), den del av underrättelsetjänsten i Sverige som ansvarar för signalspaning, varnade tidigare i år om att cyberattacker utförda av statliga och statsunderstödda angripare har ökat. Säpo har påtalat samma sak; under coronapandemin har en våg av digitala angrepp sköljt över Sverige. Antalet attacker uppgår nu till över 100 000 per år. På sikt hotar det här att underminera Sveriges konkurrenskraft.

En viktig aspekt av attackerna är att det är mindre företag, inte minst underleverantörer av industriella produkter, maskiner, fordon samt informations- och kommunikationsteknik, som står som måltavlor. I en region som Skaraborg är det här illavarslande. Näringslivsstrukturen i kombination med Högskolan i Skövde och tekniskt kunnande gör området högintressant för främmande makter.

Annons

Annons

Enligt Säkerhetspolisens bedömning bedriver idag ett femtontal länder systematiskt industrispionage mot svenska aktörer för att nå ekonomiska fördelar. I detta underrättelsearbete är cyberattacker en allt viktigare och framträdande faktor. Många företag i Skaraborg ligger vidöppna för digitala antagonister. Exempelvis upplever 65 procent av företagen i Skövde kommun oro över brottslighet, och drygt 30 procent ser stor risk för att utsättas för digitala attacker. En särskild utmaning i sammanhanget är att cyberbrottsligheten rör sig i en gråzon.

Utvecklingen är bekymmersam. En undersökning bland Teknikföretagens medlemmar, en arbetsgivarorganisation med över 4 100 tillverkande- och industrinära tjänsteföretag, visar att nästan vartannat företag har blivit utsatt för cyberattacker. Resultatet av attackerna går att avläsa i bland annat driftsavbrott och att affärskritisk information stulits. Totalt uppskattas cyberattackerna skapa direkta kostnader på 16 miljarder kronor per år för näringslivet i Sverige.

För näringslivet är frågan om cyberskydd prioriterad, men kunskapen är otillräcklig. Knappt 40 procent av teknikföretagen uppger att de har hög kunskap om vilka incidenter som kan drabba verksamheten. Samtidigt fortsätter processer, maskiner och produkter kopplas upp i allt snabbare takt vilket öppnar nya vägar för angrepp och intrång.

Annons

För att öka skyddet mot cyberattacker hos företag i Skaraborg krävs:

en ökad medvetenhet om att främmande makter understödjer digitala attacker.

Annons

en prioritering av grundläggande cybersäkerhets- och informationssäkerhetsarbete hos företag.

nära samverkan mellan företag, högskolan, kommuner och regionen för att stävja attackerna.

Patrik Sandgren, ansvarig för digitalisering på Teknikföretagen

Annika Avén, ansvarig för cyberförsvar på Säkerhets- och försvarsföretagen

Emil Larsson, ledare för Näringslivsforum Skövde

Rose-Mharie Åhlfeldt, biträdande professor i informationsteknologi på Högskolan i Skövde

Tore Johnsson, regional digitaliseringskoordinator Västra Götalandsregionen

Läs mer: Säpo ska föreläsa på Högskolan i Skövde

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan