Annons

Annons

Annons

Pizzerian i Varnhem

Insändare
Politiska ledningen svarar om Varnhems pizzeria - och tackar för "ett gott råd"

Debatten kring ett uppsagt avtal i Varnhem fortsätter. Nu svarar SkaraAlliansens gruppledare och KSO insändarskribenten som kom med rådet ”I en förhandling ska du försöka tänka dig att du är i motpartens kläder. Då först förstår du hur denne påverkas av dina beslut.”

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Sandra Skeppar

Annons

Vi vill tacka Sören Ingvarsson för ett gott råd.

Efter att nuvarande korttidsavtal utan besittningsrätt som antogs under den tidigare politiska ledningen sagts upp måste självklart beslut tas om hur fortsättningen ska se ut. Detta har hela tiden varit en given utgångspunkt.

Kommunens och Centrumbostäders tjänstemän har haft dialog om frågan med såväl ledning och opposition som med pizzeriaägaren sedan före sommaren. Skaralliansen har lagt fram ett förslag efter dialog med ägaren av pizzerian i Varnhem och förankring i kommunstyrelsens presidium. SkaraAlliansen vill ge kommundirektören i uppdrag att ta fram alla möjligheter till att pizzerian kan fortsätta finnas i fastigheten, och vilka konsekvenser de olika alternativen får för såväl Varnhem som pizzerian. Detta arbete ska givetvis ske i dialog med pizzeriaägaren och med kontinuerlig information till hela beredningsutskottet. Om oppositionen stödjer Alliansens förslag kommer detta att genomföras så att beslut kan tas redan 7 oktober. Ett snabbt beslut är av nöden för att en skicklig och uppskattad entreprenör ska få besked om hur framtiden ser ut. Vi har också haft dialog med den facebookgrupp som bildats till stöd för pizzerians bevarande, och vi har med gruppens representant kommit överens om information och dialog inför beslutet i KS.

Annons

Annons

När det gäller påståendet att ”i Beredningsutskottet står ord mot ord” vill vi påtala att det givetvis finns belägg för vad som sägs i ett demokratiskt forum. Vi hänvisar till det justerade protokollet från mötet: ”Kommunen avser i enlighet med ursprungsavtalet att säga upp hyresavtalet vilket måste ske senast den 31 augusti 2020. Då kommunstyrelsen sammanträder den 2 september så krävs ett delegationsbeslut av ordförande Ylva Pettersson om detta ska genomföras. Ordförande informerar om att kommunjuristen inkommit med en rekommendation om att ett sådant beslut bör tas i enighet och ställer sedan frågan till beredningsutskottet om enighet. Ingen avvikande åsikt anmäls. Under eftermiddagen kommer ordförande därför att på delegation besluta om att ge Centrumbostäder möjlighet att säga upp avtalet.. ”

SkaraAlliansen ser nu fram emot att få ett gediget underlag kring alla möjligheter, och att efter fortsatt dialog med alla parter ta det beslut som är bäst för alla som bor i, besöker eller verkar i Varnhem.

SkaraAlliansens gruppledare och KSO

LÄS MER: Insändare: ”Beslut i hastigt mod saknar det som kallas sunt bondförnuft” - får svar direkt

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan