Annons

Annons

Annons

Pizzerian i Varnhem

Insändare
Insändare: ”Beslut i hastigt mod saknar det som kallas sunt bondförnuft” - får svar direkt

Insändarskribenten är upprörd över Skara kommuns beslut om att avsluta hyreskontraktet för Varnhems pizzeria, och menar om att det kommer att skada såväl de som bor i och de som besöker samhället. Han får svar direkt av SkaraAlliansens gruppledare.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Insändarskribenten tycker att det är viktigt att Varnhems pizzeria får vara kvar.

Bild: Sandra Skeppar

Annons

Kommer fortfarande ihåg när vi fick en pizzeria till Varnhem. Äntligen skulle den tomma lokalen få liv igen. Pizzerian har fått mycket positiv kritik under åren, bra mat, trevlig personal. Dessutom finns det lite dagligvaror som pizzerian tillhandahåller. Positivt för oss i byn.

Den stora mängd av turister som årligen besöker kyrkan, Kata Gård och alla musikevenemang kan då få något att äta eller om de så önskar en glass. Det är nog så viktigt med en restaurang i anslutning till en turistmagnet som Varnhem.

När jag läste rubriken ”Sägs upp mot sin vilja” i SKLT och insåg att det gällde pizzerian i Varnhem, ja då undrade jag om Skaras ledning inte begriper vad det skadar Varnhem, Varnhems invånare, ägaren till restaurangen och alla turister.

Annons

Annons

Ylva Pettersson uppger enligt SKLT att de investerade 200 000 kr i fastigheten. Torde betyda att Hyresgästen får en höjd hyra med 40 000kr/år under de fem avtalade åren, ett normalt upplägg i ett Hyresavtal.

Ylva Pettersson uppger också att det saknas en ”fettavskiljare” kostnad 300 000 kr. Detta torde vara allmänt känt att detta ska finnas i en restaurang. Hade verkligen ingen i kommunen vetskap om detta?

Ylva Pettersson uppger även att beslutet var ett "ordförandebeslut". Med andra ord gjort i all hast utan tanke på eventuella konsekvenser. Det finns två sorters beslut ”strategiska” eller ”händelsestyrda.” ”Händelsestyrda” ska möjligen användas vid någon form av katastrof, vilket inte är fallet här.

Är på tiden att det finns strategiska planer och då långsiktiga. Beslut i hastigt mod saknar det som kallas sunt bondförnuft.

Sören Ingvarsson

Svar direkt från SkaraAlliansens gruppledare

Vi i den politiska ledningen har fått några frågor om uppsägningen av hyresavtalet med pizzerian i Varnhem. Vi ska här försöka svara på och försöka förklara varför avtalet sades upp just nu.

Det nuvarande kontraktet med Varnhems pizzeria, som skrevs av dåvarande S-ledning, är ett femårigt kontrakt. Besittningsskyddet är bortförhandlat, vilket framgår mycket tydligt. Om inget beslut tas före 31 aug i frågan kan heller inget nytt avtal förhandlas fram. Det innebär att vi måste säga upp avtalet i rätt tid, före den 31 augusti i år för att inte stå med antingen en ny hyresperiod om fem år eller att avtalslöst tillstånd. Att avtalet skrevs på relativt kort tid berodde på att fastigheten skulle kunna användas för kommunens egna behov eller andra behov såsom bostadsbyggande eller annan verksamhet. Frågan om uppsägning av avtalet aktualiserades i våras och har diskuterats med ledningen och oppositionen flera gånger.

Annons

Annons

Eftersom frågan ska behandlas av kommunstyrelsen och vi inte har haft ett sammanträde sedan i våras blev det nödvändigt att ordföranden skulle fatta ett så kallat ordförandebeslut.

Innan kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson fattade sitt beslut så redogjorde hon för ärendet på beredningsutskottet för att i dialog med oppositionen komma fram till en gemensam hållning. Hon frågade flera gånger om enighet rådde. I beredningsutskottet framfördes inga invändningar mot Ylva Petterssons förslag till hantering.

Den lite speciella frågan om fettavskiljare har varit aktuell under ett flertal år. I den typ av restaurangverksamhet som bedrivs krävs normalt sett en fettavskiljare. De har i praktiken fått dispens för kravet på fettavskiljare med hänsyn till det korta hyresavtalet. Kostnaden för avskiljaren som har uppgivits i olika sammanhang är en beräkning av totalkostnaden för installation där själva fettavskiljaren är en mindre del.

Genom att avtalet är uppsagt kommer vi, när vi har rådighet över fastigheten, att kunna planera för en utveckling av den här fastigheten och hela Varnhem. Restaurangägaren har i en tidningsartikel öppnat upp för olika lösningar för framtiden. Därför är han inbjuden till kommunstyrelsens presidium på tisdag nästa vecka för fortsatt dialog.

Kommunstyrelsen kommer också under hösten att fatta beslut om att ett gestaltningsprogram ska tas fram för Varnhem. Syftet med programmet är att vara ett stöd i Varnhems utveckling vad gäller utformning av bebyggelse, mötesplatser gaturum mm.

Annons

I samband med nyheten om att avtalet med pizzerian har ett enormt engagemang manifesterats på olika sätt, bland annat genom en facebook-grupp. Vi välkomnar det engagemang som visats i gruppen även om vi hade önskat ett annat språkbruk i en del inlägg.

Vi undertecknade företrädare för den politiska ledningen i Skara kommer att bjuda in representanter för gruppen för att diskutera frågor som rör Varnhem, vi vill på detta sätt visa att vi är öppna för konstruktiva förslag och givande samtal om hur Varnhem på bästa sätt kan utvecklas.

SkaraAlliansens gruppledare och KSO

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan