Annons

Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Debatt
Insändare: Vindkraftverk är varken miljövänliga eller lönsamma

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Vindkraftverk, vkv, beskrivs idag på ett uppseendeväckande ensidigt sätt. Ja vinden är visserligen gratis men att omvandla vinden till el är långt ifrån gratis eller miljövänligt.

Varför då? Jo:

Bygga nya dedikerade vägar. Stora och tunga lastbilar och mobila maskiner måste komma fram till de olika platserna för att bygga stora vindkrafttorn och då måste rejäla vägar dras fram i den tidigare orörda naturen. De stora armerade cement/betongfundamenten anläggs i stora utgrävda gropar i marken. Den tidigare orörda naturliga naturen försvinner.

Ljudstörningar. Vindkrafttorn med flera hundra meters höjd byggs och vindgeneratorerna monteras högst upp med 3-vingade propellrar.När propellern snurrar uppstår ljud som kan mätas och som stör befolkning samt djur. Nyare forskning visar också att högfrekvent omätbart infraljud uppstår som också stör befolkning och djur. Man söker nya metoder för att mäta dessa.

Annons

Optiska störningar. Det uppstår också optiska effekter av rörliga monotona skuggrörelser från de snurrande propellrarna som också är negativa för människor och djur som då flyttar därifrån.

Annons

Nedisningsproblem. På vintern kan ismassor bildas på propellerns vingar som då antingen måste avisas genom att spruta avisningsvätska som då hamnar på marken med hjälp av helikopter eller så slungas isstycken i bågar mot marken varvid djur och ev människor kan skadas.

Andra föroreningsproblem. Under driften skapas giftiga gaser som går ut i luften och viss olja, andra vätskor, Micro plaster och Bisfenol A från generatorn som förorenar naturen runt tornet.Det händer också att elgeneratorerna börjar brinna varvid skogsbränder startar.Grundvattnet förorenas pga vibrationer och läckage från tornen. De enorma armerade betongfundamenten till tornen förorenar också naturen.

Isolering istf gemenskap Under drift försvinner inte bara människor och djur som bott där utan även turisterna försvinner. Och det kostar enorma belopp.Nyare forskning visar nu att mycket stora mängder av insekter, fåglar dödas av vkv och rörliga djur flyr. Och nu har äntligen en del djurkunniga personer börjat reagera mot vkv-företagen pga de minskade djurbestånden som ju behövs i kretsloppet. Människor som bor där försöker sälja sin fastighet med förlustbelopp och flyttar.Det händer också att torn/propellrar går sönder och då inte kan lagas utan måste då skrotas och ibland ersättas.

Kostnader som vindkraftverkanhängare mörkar/gömmer. När sedan tornen slutar fungera efter ca 10-15 år eller att myndigheter inser att vkv varken är miljövänliga eller lönsamma ska tornen rivas och naturen återställas. Detta kostar enormt stora belopp som vindkraftverksföretagen oftast lämnar mycket felaktiga och för låga belopp på. Dessutom har då flera vkv-företagen gått i konkurs och då får markägaren som hyr ut mark till vkv-företagen eller medborgarna i kommunen stå för den kostnaden. Detta förtiger också vkv-företagen. Propellrarna på tornen är gjorda av kompositplast och kan ej återvinnas. Vart de ska transporteras och var de ska förvaras samt kostnaden för detta förtigs också av vkv-företagen.De enorma armerade betongfundamenten måste tas bort på grund av föroreningar och de dedikerade vägarna ska tas bort så att naturen återställs så att människor/turister och djur kan återvända.Tyvärr finns det även vissa kommuner som inte bryr sig om att skaffa egen kunskap om vkv och och tillhörande konsekvensanalys utan tror istället på vkv-företagen medan andra kommuner agerar mer professionellt och gör en riktig konsekvensanalys av vkv i svensk natur.

Annons

Annons

Trenden. Trenden är att företag, även från andra länder som då kommer till Sverige, vill bygga vkv för att få ström till sitt land eller på ren kommersiell bas. Nu börjar vkv-företagen att gå i konkurs, flytta kapital till skattevänliga länder och äntligen börjar vanliga människor få tillgång till ny empirisk information om vkv så jag hoppas att fler beslutsfattande personer också till slut börjar lära sig mera och göra en egen analys av konsekvensen av att använda vkv. Och det kommer att bli många som kommer att skämmas över sin oförmåga att vara professionell.

Vindkraftverk är varken miljövänliga eller lönsamma!Och media har här en tappad uppgift att belysa även nackdelarna med vkv vilket de nästan helt missat hittills.

Kent Nilsson

Annons

Annons

Till toppen av sidan