Annons

Annons

Annons

Annons

Coronaviruset 2020-2022

Smittskyddsläkaren: ”Vi alla måste skärpa till oss och följa råden”

Allt fler smittas av corona i Västra Götaland. På fredagen hölls en pressträff om utvecklingen och smittskyddsläkare Thomas Wahlberg och Anna Söderström, hälsa- och sjukvårdsdirektör, underströk vikten av att alla fortsätter att bidra till att minska smittspridningen.

Annons

I Skaraborg har man ännu haft få bekräftade fall av covid-19, totalt 92 personer, men det gäller att fortsätta följa myndigheternas regler. Det säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare i Västra Götaland.

– Vi måste alla skärpa till oss och följa råden.

Hittills har 1 745 personer i Västra Götaland bekräftats vara smittade av covid-19 – 885 kvinnor och 860 män. Av dem har 134 personer avlidit, varav 50 kvinnor och 84 män. I Skaraborg har fyra personer dött i covid-19 och totalt har 92 personer bekräftats smittade.

– Vi ser regionala skillnader i antalet fall. Medan Göteborg har flesta fall, 1 067 stycken har Skaraborg minst, konstaterar Thomas Wahlberg.

22 fall i Skövde

Det gäller också på kommunal nivå. Medan kommuner med stora städer som Göteborg och Borås har flesta fall, 607 respektive 134 smittade, är antalet betydligt färre i Skaraborg. Där har Lidköpings kommun flest bekräftade fall med 25, Skövde 22 och Falköping 14. Hur det ser ut i övriga Skaraborgskommuner är oklart, då kommuner med färre än tio fall inte redovisas på grund av patientsekretessen.

Annons

Annons

Vad beror skillnaderna på?

– Statistiken bygger på bekräftade fall. I början tog vi prov på personer som varit i olika riskområden. Sedan testades svårt sjuka patienter som lagts in på sjukhus och i möjligaste mån vårdpersonal. Siffrorna speglar hur många provtagningar som gjorts och mörkertalet är stort.

Även om läget just nu ser ut att ha stabiliserat sig är risken för fler fall stor.

– Vi ser en fortsatt uppgång i andelen fall. Vi har inte nått toppen än och inte gått in i en platåfas, säger Thomas Wahlberg, och menar att läget är svårbedömt.

– Vi vet inte hur det kommer att utveckla sig, men planerar för fler fall. Vi fortsätter att kämpa för att kunna hålla i och hålla ut. Vi gör vad vi kan för att bromsa smittspridningen.

Allas ansvar

Samtidigt betonar han att det inte bara är vården och myndigheternas ansvar.

– Alla har ansvar för det. När du är sjuk - stanna hemma, även om du har lindriga symtom. Det har kommit flera uppgifter om att många inte bryr sig om det och det är väldigt allvarligt. Tänk på hygienen och handhygienen, håll avståndet, både inne och ute, i affärer, på restauranger och uteserveringar, på bussar och spårvagnar. Alla har ett ansvar att hålla avstånd. Det är viktigt.

Även restauranger och kaféer har ansvar för att se till att gästerna inte sitter för tätt, menar Thomas Wahlberg.

Även Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götaland, understryker vikten av att alla hjälps åt att minska smittspridningen.

– Vi har ett ansträngt läge för vården. Det är otroligt viktigt att hålla i nu, så att vi förhindrar att vi får mer smittade, men också så att vården klarar av detta på ett bra sätt.

Annons

Regioner hjälps åt

Hon bedömer att intensivvårdskapaciteten i regionen är god. Normalt finns omkring 100 platser i Västra Götaland, nu har det utökats till 176 stycken och av dem är 129 platser belagda med patienter, varav 85 som har med covid-19.

Annons

– Det arbetas intensivt med skyddsutrustning. Vi har kunnat säkra inhemsk produktion och får även material via import. Det är framför allt intensivvårdsmaterial som är en bristvara, slangar, kopplingar och så vidare, berättar Ann Söderström.

Anna Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, är bekymrad att få äldre söker vård när de drabbas av andra sjukdomsbesvär av oro för coronasmittan. Nu lättare regionen på restriktionerna för att underlätta att personer över 70 får tillgång till vården.

Det finns också en läkemedelsbrist i landet på mediciner som används i behandlingen av covid-19, men nu samarbetar sjukvården inom landet för att hjälpas åt både när det gäller skyddsutrustning, läkemedel och intensivvårdsplatser. Diskussioner förs för att se om man kan låna av varandra utifrån var behovet i dagsläget är som störst. För att underlätta transporten av patienter har Försvarsmakten ställt tre helikoptrar till sjukvårdens förfogande, bland annat finns en placerad i Västra Götaland.

Allt fler testas

Samtidigt skrivs många covid-19-patienter ut från sjukhusen varje dag.

– Det är en enorm omsättning av patienter på sjukhusen. Totalt i regionen har drygt tusen patienter skrivits in. Av dem ligger drygt 300 nu på sjukhus och 748 har kunnat skrivas ut till hemmet eller särskilt boende.

Det tas också fler tester för covid-19 nu. Kapaciteten ökar för varje vecka och nu har regionen knutit till sig privata resurser, vilket innebär att upp till tusen tester per dag kan göras.

Annons

Framför allt handlar det om kommunal personal inom vård och omsorg som nu även kommer att testas. Arbetet med detta har börjat i Göteborg och Trollhättan, men provtagningen kommer att byggas ut även i andra delar av regionen.

Äldre ska få vård

När det gäller den planerade vården säger Ann Söderström att man måste ställa in sig på att det rådande läget kommer att bli långvarigt. Behovet av sjukvård kommer vara fortsatt stort. Samtidigt visar rapporter i media att personer med exempelvis bröstsmärtor inte vågar söka vård.

Annons

– Det är viktigt att personer med andra sjukdomar som kan försämras får tillgång till den vård som vi har.

Därför ändras nu restriktionerna för personer över 70 år. Tidigare har regionen avrått från fysiska besök i sjukvården, men nu menar man att sjukvården måste se till att det går att erbjuda vård på ett säkert sätt. Bedömningar kan ske vid hembesök, digitalt eller genom besök på en vårdmottagning, där riskgrupper skyddas genom att få använda andra väntrum och ingångar.

– Vården ska fungera även för andra grupper än patienter med covid-19.

Annons

Annons

Till toppen av sidan