Annons

Annons

Annons

Annons

Coronaviruset 2020-2022

Tre ambulanser från Trängregementet till Stockholm

Text: 

Tre ambulanser från Trängregementet i Skövde har levererats till Stockholm i helgen. Fordonen ska användas av region Stockholm för att möta det ökade behovet som en följd av coronapandemin.

Efter begäran från Socialstyrelsen har Trängregementet i Skövde kört upp tre ambulanser till Älvsjö i Stockholm för att vara behjälpliga under coronapandemin.

Det är Socialstyrelsen som gått in med en begäran till Försvarsmakten om stöttning av ambulanser och viss personal för transport av patienter i det hårt coronadrabbade Stockholmsområdet.

Trängregementet fick en förfrågan via militärregion väst om att bidra med tre ambulanser. Dessa har nu körts upp till Stockholm och Älvsjö under den gångna helgen och finns redo att tas i bruk när behovet uppstår.

Ambulanserna kommer att vara stationerade vid Älvsjö sjukhus. Utöver själva fordonen bidrar Trängregementet också med en personalstyrka på 18 personer bestående av ambulansförare och vagnchefer som har ansvaret för fordonen. Styrkan utgörs av såväl värnpliktiga som anställda soldater och befäl.

Annons

Annons

Sjukvårdsregionen Stockholm har i sin tur vårdgivaransvaret och bemannar därmed ambulanserna med legitimerad sjukvårdspersonal.

– Vi har bemannat så ambulanserna kan köras i skift. Dessutom håller vi på och utbildar ytterligare personal så att fler kan skickas vid behov, berättar Zsuzsanna Höjvall, kommunikationschef Trängregementet.

Varmt välkomnade

Med i delegationen som körde till Stockholm under helgen är Viktor Lövström, plutonchef. Enligt Zsuzsanna Höjvall träffade han och kollegorna under måndagsförmiddagen ansvariga i Stockholm för att få information om vad som förväntas av delegationen från Skövde och förmedlade därefter positiv information.

– Vi har fått ett väldigt varmt välkomnande och är glada över att kunna hjälpa till, säger Viktor Lövström i en första rapport efter ankomsten.

Trängregementets åtagande gäller i det första skedet april och maj månad. Därefter återstår att se vilka behov som finns och om det kan bli aktuellt med en längre insats.

Vad gäller fältsjukhuset som har upprättats i Älvsjö och som Trängregementet också var delaktigt i i form av transporter och trafik- och transportledning, så är det nu överlämnat till region Stockholm.

Personalen från trängen är därmed hemma igen i Skövde, men har däremellan även hunnit med att göra en insats i Göteborg, där uppgiften var att stödja arbetet att bygga upp sjukvårdsförmågan för östra sjukhuset.

Annons

Zsuzsanna Höjvall konstaterar att de insatser som man nu bidrar med i civilsamhället är viktiga parallellt med det ordinarie grunduppdraget med att upprätthålla den svenska beredskapen.

– Nu flyttas även den stora övningen Aurora 20 med anledning av coronaläget. Det innebär att vi har mer resurser och möjligheter att kunna hjälpa till i det här läget och vi kan även agera snabbt, säger Zsuzsanna Höjvall.

Annons

Annons

Till toppen av sidan