Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Debatt
Insändare: Ett känsligt kapitel att ha möte med förvaltningschefen?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Att representanter/gruppledare från tre partier som sitter i barn- och utbildningsnämnden vill hålla sig uppdaterade om förvaltningens arbete genom att regelbundet ha ett kort möte med förvaltningschefen, är tydligen ett känsligt kapitel? Det undrar Magnus Gunnarsson (MP) i en insändare där han kommenterar den nya politiska konflikten som uppstått mellan oppositionen och Skaraalliansen.

Han får svar direkt av ordförande Lotta Grönlund Plöen (M) och vice ordförande Birgit Bjelkengren (C).

Magnus Gunnarsson (MP).

Och när den berättigade kritiken kring hur ordförande för nämnden säger till förvaltningschefen att ”han inte får träffa dessa regelbundet”, konstrueras ett antal argument som ska förklara det inträffade.

Två saker är istället högst intressanta: dels, hur fick nämndordförande reda på att mötet skulle ske? Dels att överhuvudtaget uppmana förvaltningschefen att ställa in mötet, som nämndordförande bekräftar i sitt svar på kritiken. Den senare frågan handlar om bristen på tillitsstyrt ledarskap, ska politiker tala om för tjänstepersoner om de får och i så fall vilka dessa får träffa? Tjänstepersoner i ledande ställning i en politiskt styrd organisation måste kunna förväntas ha omdöme nog att hantera sin tid och sina möten korrekt. Att då en ledande politiker ”tar denne i örat” och uppmanar till återhållsamhet i kontakten med andra politiker, är faktiskt uppseendeväckande.

Annons

Annons

Att argumentera utifrån att mötet mellan förvaltningschef och representanterna för oppositionen skulle ha koppling till det närliggande nämndsammanträdet är en efterkonstruktion. Mötet bokades in för en månad sedan utan någon som helst koppling till mötesschemat. Oppositionen i form av S, V och MP möts regelbundet i gruppmöten för att gå igenom de ärenden som kommer på nämndsammanträdet. Så, denna typ av träff mellan oppositionens representanter och förvaltningschefen har ett helt annat syfte.

Magnus Gunnarsson (MP), gruppledare och ledamot i BUN

Lotta Grönlund Plöen (M) och Birgit Bjelkengren (C) svarar Magnus Gunnarsson (MP).

Svar direkt på Magnus Gunnarssons insändare:

Öppenhet och dialog är en förutsättning för att demokrati ska fungera. Den normala arbetsgången i en förvaltning är att ärenden bereds, och sedan presenteras för presidiet, det vill säga ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande. På så sätt får ledning och opposition tillgång till samma information. Den informationen diskuteras sedan i partigrupperna, och på nämndsammanträdet en vecka senare fattar man beslut. Presidiet har alltså till syfte att ge den information som behövs för att fatta beslut i nämnd. Till detta kommer också en hel del dokument som finns tillgängliga för nämndsledamöterna dagen efter presidiet.

Annons

Ibland har man andra frågor man vill diskutera, då finns förvaltningen till hands för att hjälpa till. Ibland vill partigrupperna ha mer information till nämndärenden, då går det genom presidiet, så att den nya informationen kommer till både ledning och opposition. På så sätt är vi trygga med att den information som finns tillgänglig ges till både ledning och opposition.

Annons

Det står naturligtvis oppositionen fritt att ha regelbunden kontakt med förvaltningschefen utöver detta, inget annat har sagts eller gjorts. Men att regelbundet bjuda in förvaltningschefer till politiska gruppmöten innan nämnd är att sätta en orimlig press på dessa chefer. Inte minst eftersom alla partigrupper ska ges samma möjligheter. Vi måste vara rädda om våra chefers arbetsmiljö, vi kan inte begära att de ska delta i den politiska diskussionen om vi samtidigt förväntar oss att de ska kunna styra utifrån politiska beslut.

Lotta Grönlund Plöen (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden

Birgit Bjelkengren (C), förste vice ordförande barn- och utbildningsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan