Annons

Annons

Annons

Annons

Skaraborgs Sjukhus i Skövde

Sjukhuset uppmärksammar Orange Day för att förebygga våld mot kvinnor

Ida Johansson, kurator vid Skaraborgs Sjukhus Skövde är med och uppmärksammar Orange Day.

Annons

25 november är det Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Ett ämne som uppmärksammas vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och Lidköping.

– Den här dagen är mycket betydelsefull, eftersom hela samhället får tid att reflektera kring ämnet och att alla hjälps åt att lyfta det. Vi behöver påminnas om hur viktigt det är, säger Ida Johansson och Lisa Dahlström vid Skaraborgs Sjukhus i ett pressmeddelande.

25 november, den Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, även kallad Orange Day, lyser fastigheter i orange världen över för att visa stöd för ett samhälle fritt från våld mot kvinnor.

Ida Johansson, kurator vid Skaraborgs Sjukhus Skövde och Lisa Dahlström, sjuksköterska vid Skaraborgs Sjukhus Lidköping är med och uppmärksammar detta ämne.

Annons

– Jag brukar se det som ett tillfälle att fråga människor om vad de vet om våld. Att informera om att det är ett samhällsproblem och ett folkhälsoproblem. Berätta om vad våld är och vart en kan söka hjälp, säger Ida Johansson.

Annons

Lisa Dahlström informerar, tillsammans med barn som anhöriga/barnombudsman, också om hur arbetet inom SkaS ser ut samt vikten av samarbete mellan olika instanser.

– Vi är skyldiga enligt lag att anmäla oro för barn. Det är viktigt att ta reda på om det finns barn i hemmet, när det gäller barn som anhöriga. Barnens rätt till att få information om sina anhörigas eventuella sjukdomar och då utifrån nivå. Att alltid fråga förälder om vi får prata med barnen, säger Lisa Dahlström.

Ämnet tas också upp vid arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal, då man informerar om hur viktigt det är att på sin arbetsplats våga fråga patienter som man misstänker blir utsatta för våld. Rutiner, lathundar och informationsbroschyrer att ha som grund finns också.

– Då kan man prata om att våld kan ge både diffusa fysiska och psykiska symtom, som ibland kan vara svåra att veta var de kommer ifrån. Jag tänker att det många gånger handlar om att stärka personalen i att de inte behöver känna att det är svårt att prata om detta. Det kan räcka att fråga patienten ”Hur har du det hemma?”, säger Ida Johansson.

Annons

Annons

Till toppen av sidan