Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Debatt
Debatt: Dags att höja kooperativens status

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det kooperativa företagandet är en del av lösningen på många av samhällets utmaningar. Därför behövs beslut som underlättar och ökar medvetandet kring kooperation i Sverige, skriver företrädare för flera av landets största kooperativa företag och organisationer.

Vatten och avlopp samt fiberindragning är exempel där kooperativ varit framgångsrika och gjort ett viktigt arbete, skriver insändarskribenten.

Den nya lag om ekonomiska föreningar som trädde i kraft sommaren 2018 är ett viktigt steg mot att göra förutsättningarna för olika företagsformer mer jämlika. Vi uppmanar kommande regering att ta vid, och även fortsättningsvis se kooperationen som den bästa vägen mot ett hållbart företagande i Sverige. Vi efterfrågar därför en lagstiftning där ekonomiska föreningar ges lika hög status som aktiebolag. Till exempel skulle ett krav på ekonomiska föreningar att lämna in sin årsredovisning till Bolagsverket underlätta för dessa företag att ansöka om lån.

Annons

De 100 största kooperativa företagen utgör en betydande del av arbetsmarknaden och samhällsekonomin i Sverige – med en omsättning på över 400 miljarder kronor, 100 000 anställda och 13 miljoner medlemskap. Företagens varumärken representerar moderna och viktiga värden som ökad konsumentmakt, ekonomisk transparens, bra arbetsvillkor och hållbar produktion. Dessutom bidrar de kooperativa företagen med arbetstillfällen och infrastruktur som främjar en levande landsbygd.

Annons

I Skaraborg har vi en lång tradition av kooperativa verksamheter alltifrån handel, bostäder, jordbruk till dagens infrastruktur. Ett gott exempel som har en lång kooperativ tradition är Vallebygdens Energi bestående av ett flertal små eldistributionsföreningar. Idag ser vi nya verksamheter växa fram som bidrar till samhällsutveckling och tillväxt. Exempel som kan nämnas är kooperativ inom fiber, vatten och avlopp som har möjliggjort att Skaraborg idag ligger långt fram i utbyggnaden av infrastrukturen jämfört med övriga delar av landet.

Många fiberföreningar som har startats upp av medlemmarna är idag eftertraktade av större, etablerade företag. Fiber Falbygden bildades av flera fiberföreningar för att kunna bibehålla det kooperativa, medlemsägda företaget och bli mindre sårbara på marknaden.

Vind, biogas och solel är verksamhetsområden där medlemmar genom sina kooperativ är med och bidrar till utvecklingen av förnyelsebar energi.

Inom kulturområdet ser vi en positiv utveckling med verksamheter inom musik och utbildning, till exempel musikbandet Mockingbird Hillbillies och Hattfabrikens Musikskola för barn.

De sociala företagen spelar en viktig roll för människor som inte kommer in på den ordinarie arbetsmarknaden. Dessa företag skapar sysselsättning och erbjuder praktik, rehabilitering och arbetsträning vilket blir en vinst för både individen och samhället.

Annons

Trots detta finns många seglivade myter om kooperationen som företagsform. Den kanske vanligaste är att kooperation inte ska gå med vinst. Det är fel. Kooperation är att göra affärer som i vilket företag som helst, men med ett inbyggt system som gynnar långsiktig ekonomisk lönsamhet, demokrati, hög kvalitet och socialt ansvar. Värden som ligger till grund för dagens moderna CSR-frågor och som många icke-kooperativa bolag måste kämpa för att integrera i sina organisationer. Det är därför hög tid för svenska beslutsfattare att prioritera det kooperativa företagandet och skapa förutsättningar för fler att äga tillsammans.

Annons

Vi ser många konkreta exempel på hur kooperationen kan bidra till att lösa de samhällsutmaningar som vi står inför, så som det omfattande generationsskifte som stundar hos många företag. En undersökning från Företagarna visar att var femte småföretagare planerar att gå i pension de närmsta åren och var tredje svarar att företaget kommer att läggas ner i samband med det. Istället för att avvecklas, skulle dessa företag kunna bli medarbetarägda företag i form av personalkooperativ. Där ligger Sverige efter många andra länder.

Nya ägandeformer kan motverka utanförskap, ekonomisk ojämlikhet och skillnader mellan olika delar av landet. Det har vi sett exempel på i Spanien och Italien, där de kooperativa företagen i högre grad överlevt under den ekonomiska krisen.

Vår förhoppning är nu att politiker, näringslivet och medborgare tar steget in i kooperationen, så att vi tillsammans kan ge fler möjlighet till sysselsättning, ägande och skapa långsiktiga och hållbara företag.

Stig Nilsson, ordförande Coop Väst

Ronnie Wångdahl, vd Coop Väst

Per Johansson, ordförande HSB Nordvästra Götaland

Torbjörn Friberg, vd HSB Nordvästra Götaland

Reine Johansson, vd HSB Göta

Bengt Ericson, ordförande Coompanion Skaraborg

Maria Henriksson, verksamhetsledare Coompanion Skaraborg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan