Annons

Annons

Annons

Skara

Här är kyrkorna som får pengar till renovering

Drygt 57 miljoner kronor. Så mycket betalar Skara stift ut i bidrag till kyrkorenoveringar nästa år. Den kyrka som får mest är S:t Nicolai i Lidköping. Men även Mariestads domkyrka, Trollhättans kyrka och Borgunda kyrka får miljonbelopp.

Husaby kyrka är en av de kyrkor som får pengar för renovering nästa år. Men allt handlar inte om yttre renoveringar. I Husaby går bidraget från Skara stift till att ta fram en åtgärdsplan för konservering av inventarier.

Underhåll och renovering av kyrkor kräver varje år stora summor. Det finns särskilda lagar och regler som styr detta, eftersom kyrkorna är en viktig del av det svenska kulturarvet.

Annons

Men alla pastorat har heller inte råd med vård och underhåll av de 428 kyrkor och kapell som finns i Skara stift. Därför finns möjligheten att söka bidrag till byggena, skriver stiftet i ett pressmeddelande.

– Det finns många angelägna projekt och vi hade egentligen behövt ungefär 20 miljoner till för att klara dessa, säger stiftsantikvarie Inga-Kajsa Christensson i pressmeddelandet.

Därför blev det ovanligt hårda prioriteringar bland ansökningarna. En del arbeten har också delats upp i etapper, där nästa etapp får vänta ett år.

Annons

– Det innebär att vi redan intecknat en del av bidragen för 2021. Men då kommer det att tillämpas nya principer, och vi hoppas att det finns mer pengar att dela ut, säger Inga-Kajsa Christensson.

Stoppa framtida problem

Skara stift satsar på förebyggande åtgärder. Dit hör brandskydd, klimatstyrning och utvändiga renoveringsarbeten så att tak och fasader inte spricker eller får fuktskador.

Liksom under en rad tidigare år finns det också kyrktorn som behöver lagas. Där kan det röra sig om ganska stora belopp för att fullfölja arbetena.

Däremot ges inga pengar till åtgärder på kyrkogårdar. Tidigare har stiftet kunnat ge bidrag för att bevara särskilt värdefulla miljöer på gamla kyrkogårdar. Men numera säger reglerna att sådana åtgärder ska bekostas med hjälp av begravningsavgiften.

Mest till Lidköping

Mest pengar nästa år går till S:t Nicolai kyrka i Lidköping. Där ska det göras omfattande fasadarbeten och renovering av taket. Till detta får församlingen ett bidrag på 10,3 miljoner kronor.

Annons

Mariestads domkyrka hör till de återkommande bidragstagarna. Kyrkan är stor och när olika åtgärder ska genomföras handlar det därför om stora belopp. Sedan flera år sker en succesiv renovering av kyrkans fönster. Under 2020 får pastoratet 3,6 miljoner till detta arbete.

Torn och tak som behöver lagas är den gemensamma nämnaren för flera pastorat som får miljonbelopp. Dit hör Borgunda kyrka som får 4,5 miljoner kronor. Vara kyrka får 2,1, Grolanda kyrka 1,5, Norra Unnaryds kyrka 1,5 och Norra Fågelås 1,3. Andra kyrkor som får sjusiffriga belopp är Trollhättan 2,4, Hol 1,6 och Velinga 1,3.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan