Annons

Annons

Annons

Ekängen

Medborgarförslag fick avslag: Nej till värmeslingor i 2,5:an på Billingen

Text

Värmeslingor i 2,5-kilometersspåret på Billingen var en bra idé tyckte förslagsställaren. Medborgarförslaget fick dock inte gehör hos kommunens politiker.

Ett medborgarförslag om att 2,5-kilometerspåret på Billingen ska hållas snöfritt på vintern med hjälp av värmeslingor i marken, har fått avslag från kommunstyrelsens arbetsutskott. (OBS: personerna på bilden har ingen direkt anknytning till innehållet texten).

När konstsnöspåren byggts ut till förmån för de skidåkande motionärerna tyckte en kommuninvånare i Skövde att även de som vill promenera, löpträna eller gå ut med hunden, skulle få mer att välja på vintertid än enbart slingan runt Åsbotorpssjön, som snöröjs under vintern.

Annons

Annons

I ett medborgarförslag föreslog hen därför att en värmeslinga skulle grävas ner i 2,5-kilometerspåret, för att det skulle vara snö- och isfritt under den kalla delen av säsongen.

Förslagsställaren påpekade även att kostnaden för en sådan åtgärd borde vara förhållandevis blygsam i förhållande till övriga investeringar i Billingeprojektet.

Förslaget har därefter varit ute på remiss hos kultur- och fritidsnämnden, som ansåg att det skulle avslås.

Argumentet var att området så när som på tre till fyra vintermånader, i sin helhet är anpassat för barmarksaktiviteter och att det under vintern finns möjlighet att nyttja slingan runt Åsbotorpsjön, som snöröjs och halkbekämpas.

Även Billingens enhet hade tyckt till och gjort bedömningen att det inte var motiverat att skapa ytterligare ett is- och snöfritt motionsspår. Dessutom konstaterades att det inte finns ekonomiskt utrymme för en sådan investering inom ramen för Billingeprojektet.

Med den bedömningen som grund har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att föreslå att förslaget ska avslås av kommunstyrelsen. Beslutet var enhälligt i ksau.

– Vi har gått på tjänstemännens förslag och stöder deras bedömning, kommenterar kommunalrådet Katarina Jonsson (M) beslutet.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan