Annons

Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Debatt
Nu har det gått ett år men frågan kvarstår - Skolfriden, var är den?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Den 25 september 2018 publicerades min insändare "Skolfriden - var är den?". Då hade skolorna i Skara varit igång i drygt en månad och vi hade just lagt valet 2018 bakom oss.

Nu står vi inför ännu ett läsår och funderar fortfarande på hur det ska bli med skolfriden i Skaras grundskolor. Avsikten har naturligtvis hela tiden varit att den aldrig skulle komma att gälla oss.

Tänk om vi på grundskolan också kunde få undervisa klasser om fyra, sex eller kanske 14 elever. Så välkommet det hade varit men så har det aldrig varit och så kommer det heller aldrig bli. Hos oss slås grupper ihop och klasserna blir allt större i takt med att resurserna minskar.

Samtidigt, på Katedralskolan, drivs de tre program som tidigare varit nedläggningshotade vidare i allt mindre grupper på uppdrag av den nya politiska ledningen. Vem och vad betalar detta? Det kan väl inte vara den obligatoriska grundskolan som får stå för hela notan? Och förskolan i Vasaparken, vem och vad betalar nu för det köpet och den renoveringen?

Annons

Annons

Fortfarande grundskolelärare i Skara kommun och förälder till elev på Katedralskolan

Svar direkt från skolpolitikerna

Lotta Grönlund Plöen, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Tack för en insändare som lyfter en oro som vi tar på mycket stort allvar.

I detta läge är det enormt viktigt att vi håller ihop, att alla som arbetar för invånarnas bästa i Skara kommun stöttar varandra. Tyvärr har vi inom barn- och utbildningsförvaltningen under en lång tid sett att verksamheter ställs emot varandra i debatten. Det har varit grundskolan, det har varit Stureplan och nu är det Katedralskolan som pekas ut som syndabock. Under Alliansledningen har ett samarbetsavtal tagits fram mellan de tre gymnasiala huvudmännen i Skara. Våra skickliga skolledare tar nu fram hur det samarbetet ska ge bäst kvalitet för våra elever och mest utbildning för pengarna, samt en ökad attraktionskraft för vår gymnasieskola. En absolut nödvändighet för att detta ska kunna genomföras är naturligtvis att programmen som ska ingå i samverkan inte läggs ner!

Köpet av Vandrarhemmet beslutades under den tidigare politiska ledningen och betalades också då. Platserna behövdes i samband med att fler avdelningar byggdes på Björkbacken, alternativet hade varit större barngrupper och det ville vi inte behöva utsätta barnen för. Nu pågår ett arbete med att se hur fastigheten bäst kommer till nytta för Skara.

Annons

För oss är det en kärnfråga att jobba för en kultur där vi har ett barn- och elevperspektiv där varje satsning på varje elev ses som en vinst i hela utbildningskedjan! Det är en viktig del i att få Skolfrid på riktigt!

Annons

Efter valet har det blivit enormt tydligt att hela kommunsverige kämpar med drastiskt minskade statsbidrag, samtidigt som kostnaderna i välfärden ökar. I Skara har Alliansledningen ökat budgeten för skolan under 2019 med 7 miljoner, jämfört med att bara räkna upp för den beräknade kostnadsökningen. Det har tyvärr undergrävts av Skaras statsbidrag till skolan minskat med mer än det dubbla.

Trots allt detta har vi nu, efter flera års oro och osäkerhet kring elevhälsa och resurser, en organisation där man i god tid vet vad som gäller och kan anpassa sig efter det. Bort ifrån kortsiktiga snabba åtgärder som påverkar arbetet i skolan från en dag till en annan. Långsiktighet, lugn och ro i skolkedjans alla delar. Det är vad Alliansen menar med Skolfrid!

Lotta Grönlund Plöen, ordf. Barn- och utbildningsnämnden

Birgit Bjelkengren, vice ordf. Barn- och utbildningsnämnden

Annons

Annons

Till toppen av sidan