Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Debatt
Trottoarer skottas av fastighetsägaren

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

För att ge ett klart besked: Riktlinjerna gäller för när snöröjning ska påbörjas.

Det finns inga riktlinjer för när arbetet ska vara klart. Det ska naturligtvis utföras så snabbt som möjligt, men det tar den tid det tar.

Ska vi dra det ett steg längre rekommenderar MSB att alla hushåll ska kunna klara sig i minst 3 dygn, det ska väldigt mycket till för att vi inte skulle hinna snöröja på den tiden.

Annons

Snöröjning påbörjas alltså när riktlinjerna för snödjup uppnåtts och de högre prioriterade områdena är körda, men ett område kan mycket väl behöva köras igen. Axvall snöröjdes t ex både under dagen i fredags och under natten till lördag. Jag vill återigen påpeka att det tar tid att köra allt, så från det att arbetet påbörjas kan det mycket väl dröja en viss tid innan en specifik gata körs.

Annons

Politikerna i Nämnden för service och teknik är de som fattar beslut om vilka riktlinjer tjänstemännen ska utgå ifrån och som sätter nämndens interna budget. Vi vill självklart göra så mycket som möjligt med de medel vi har att använda, men vi är även med och påverkar kommunens övergripande budget genom våra partiers ställningstaganden.

Vad gäller gång- och cykelbanor är det bara de sträckor som är skyltade som det, som är just gång- och cykelbana. I Axvall finns t ex den gång och cykelbanan som ligger på gamla banvallen. På trottoarer är det angränsande fastighetsägare som har ansvar för snöröjning och halkbekämpning mot sin tomtgräns. Det innebär att du har ansvar för att snöröja och sanda gångbanor som gränsar till din tomt. I ditt fall där trottoaren är mot granfastigheten på andra sidan gatan är det din granne som är skyldig att snöröja den sträckan som gränsar mot deras fastighet. Undantaget är om det inte finns plats för snövall på gatan så det läggs upp på trottoaren, då har fastighetsägaren ingen skyldighet att flytta på den snön.

Annons

Med dessa klargöranden i åtanke får du gärna höra av dig om riktlinjerna inte följs eller du har någon annan fråga. Förslagsvis kan du kontakta någon av de politiker som sitter i Nämnden för service och teknik: namn.efternamn@skara.se

Jonatan Bjelkengren, ersättare Nämnden för service och teknik (C), Axvall

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan