Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Debatt
Svar på: Varför kommer aldrig snöplogen?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Jag vill ge en eloge till de arbetare som utför snöröjningen, det är ett viktigt men ack så otacksamt jobb! ”Alla” vet ju bättre hur det ska göras än de som faktiskt gör jobbet.

Alla som har plogat eller skottat snö vet att det är en fördel om den landat innan man försöker flytta på den och när man börjar jobba tar det en stund innan man är färdig med snöröjandet. Trots det verkar det finnas någon sorts förväntning att snön ska vara flyttad på så fort man tittar ut efter snöfall.

Annons

Skara har en tydlig prioritetsordning för snöröjning:

1. Gång- och cykelvägar, gator i centrum, skolor och parkeringsplatser

2. Utfarter och gator för genomfart och hållplatser

3. Gator i bostadsområden

Denna prioriteringsordning är gjord med flera aspekter i åtanke, som t ex säkerhet och trafikmängd. Större delen av Axvall är i kategorin gator i bostadsområden. Detta medför att det kan ta en tid innan det blir plogat överallt även efter kraftiga snöfall, det handlar inte om någon sorts ovilja att göra jobb utan snarare det faktum att jobbet tar tid. Vi har dessutom en arbetstidslagstiftning som inte tillåter ens snöröjare att lagligt jobba hur mycket som helst.

Annons

Det finns dessutom en fastställd gräns för hur mycket snö som ska komma innan kommunen startar sin snöröjning:

• Vid tre centimeter plogar vi gång- och cykelvägar.

• Vid åtta centimeter plogar vi huvudgator, gator för genomfart och parkeringsplatser.

• Vid tio centimeter plogar vi kvarters- och lokalgator.

Dessa gränser går naturligtvis att diskutera, det är en avvägning mellan behov och kostnad. Detta är sedan underlag till budgeten, hur mycket snö som kommer en genomsnittlig vinter avgör hur mycket man beräknar att det kommer kosta. Behövs det mer röjning/halkbekämpning kostar det mer och de åren det är mindre behov blir det ”pengar över” mot budget, men över tid ska detta gå jämt ut. Det skulle vara praktiskt om vi kunde styra vädret men vi får anpassa oss och göra så gott det går när snö och halka behagar komma.

Annons

Avslutningsvis är snöröjning är ett ämne som engagerar, vilket är bra! Genom att framföra sina synpunkter kan man vara med och förändra vilket är en grund för vårt demokratiska system. Hör gärna av er till kommunen om ni har konkreta klagomål (som t ex påkörda brevlådor) eller till oss politiker om ni vill framföra synpunkter på de prioriteringar som finns!

Jonatan Bjelkengren, ersättare Nämnden för service och teknik (C), Axvall

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan