Annons

Annons

Annons

Valet 2018

Lista: Här är alla som tar plats i Skaras nämnder

Text

På måndagens fullmäktigesammanträde valdes alla de namn in som ska ta plats i Skaras nämnder och styrelser den kommande mandatperioden 2019-2022. Nedan finner du hela listan.

Skara kommun.

Barn- och utbildningsnämnden

Lotta Grönlund Plöen (M)Ordförande

Birgit Bjelkengren (C)Vice ordförande

Therese Kristiansson (S)2 vice ordförande

Doris Danielsson (C)ledamot

Tommy Schalen (M)ledamot

Mikael Börjesson (KD)ledamot

Håkan Ehn (S)ledamot

Sven Gustafsson (S)ledamot

Bo Karlsson (V)ledamot

Magnus Gunnarsson (MP)ledamot

Oscar Ternström (SD)ledamot

Jesper Mattsson (M)ersättare

Jonas Hammar (M)ersättare

Karin Schmidt (L)ersättare

Suzanne Johansson (C)ersättare

Zimon Brohede (KD)ersättare

Jessica Hjärtqvist (S)ersättare

Annons

Camilla Skog (S)ersättare

Shukrije Hiseni (S)ersättare

Ann Svensson (S)ersättare

Annons

Susanne Staf (V)ersättare

Therese Holm (SD)ersättare

Omsorgsnämnden

Gunilla Druve Jansson (C)Ordförande

Ewa Karlsson (M)Vice ordförande

Michael Karlsson (S)2 vice ordförande

Lars Olén (M)ledamot

Ingrid Kvarnlöf (L)ledamot

Bengt Sävhammar (KD)ledamot

Anna Helgesson (S)ledamot

Camilla Johansson (S)ledamot

Johnny Edvinsson (V)ledamot

Margareta Ljunggren Demegård (MP)ledamot

Gunnar Söderholm (SD)ledamot

Marie Nilsson (M)ersättare

Peter Thorvald (M)ersättare

Anders Jonsson (C)ersättare

Christina Eliasson (C)ersättare

Karl-Gunnar Hugosson (KD)ersättare

Margareta Holm (S)ersättare

Gezim Novoberliou (S)ersättare

Ferwoyni Tekie (S)ersättare

Johan Lidberg (MP)ersättare

Daniel Junehagen Sand (V)ersättare

Thomas Flaminio (SD)ersättare

Kultur- och fritidsnämnden

Marlene Zackrisson (L)Ordförande

Richard Pettersson (M)1:e vice ordförande

Martin Johansson (V)2:e vice ordförande

Carina Ahlström (M)ledamot

Mikael Velander (C)ledamot

Peter Holm (S)ledamot

Therese Klevall (S)ledamot

Benny Johansson (S)ledamot

Lars-Åke Hedström (SD)ledamot

Görel Wånelid (M)ersättare

Susanne Loska (M)ersättare

Brita Planck (C)ersättare

Tony Svensson (KD)ersättare

Susanne Karlsson (S)ersättare

Annette Gustafsson (S)ersättare

Jesper Ekblad (S)ersättare

Gun Barrljung (MP)ersättare

Annelie Sandgren (SD)ersättare

Miljö- och byggnadsnämnden

Leif Brohede (KD)ordförande

Daniel Andersson (S)vice ordförande

Håkan Gustafsson (C)ledamot

Maarit Carrington (S)ledamot

Oscar Ternström (SD)ledamot

Annons

Rolf Källman (M)ersättare

Marie Nilsson (M)ersättare

Lena Christersson (S)ersättare

Tommy Överfjord (S)ersättare

Therese Holm (SD)ersättare

Annons

Nämnden för service och teknik

Sture Nilsson (M)ordförande

Josefine Thimberg (S)2 vice ordförande

Tanjo Andersson (KD)ledamot

Mikael Ringqvist (S)ledamot

Ove Berlin (SD)ledamot

Jan-Olof Bohlin (M)ersättare

Jonathan Bjelkengren (C)ersättare

Sune Johansson (S)ersättare

Björn Nordlund (S)ersättare

Lars-Åke Hedström (SD)ersättare

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg

Glenn Frost (M)vice ordförande

Per Pålsson (C)ledamot

Camilla Skog (S)ledamot

Sven-Olof Ask (M)ersättare

Mikael Karlsson (L)ersättare

Annelei Svensson (S)ersättare

Valnämnden

Inger Janson (M)ordförande

Peter Holm (S)vice ordförande

Ulla Falk (C)ledamot

Per Svensson (S)ledamot

Thomas Flaminio (SD)ledamot

Håkan Mowitz (M)ersättare

Zimon Brohede (KD)ersättare

Annette Gustafsson (S)ersättare

Daniel Andersson (S)ersättare

Jan Walander (SD)ersättare

Krisledningsnämnden

Ylva Pettersson (M)ordförande

Fredrik Nordström (S)vice ordförande

Lars Berg (C)ledamot

Håkan Ehn (S)ledamot

Oscar Ternström (SD)ledamot

Marlene Zackrisson (L)ersättare

Leif Brohede (KD)ersättare

Josefine Thimberg (S)ersättare

Michael Karlsson (S) ersättare

Ove Berlin (SD)ersättare

Götene-Skara gemensamma lönenämnd

Patrik Grönlund (M)vice ordförande

Ulla Hellberg (S)ledamot

Suzanne Johansson (C)ersättare

Michael Karlsson (S)ersättare

Styrelser - kommunala bolag

Skara Energi AB:s styrelse samt ombud

Annons

Bengt Ericson (C)ordförande

Håkan Ehn (S)vice ordförande

Patrik Grönlund (M)ledamot

Björn Sahlgren (S)ledamot

Oscar Ternström (SD)ledamot

Kent Wånelid (M)ersättare

Arvid Holm (M)ersättare

Martin Torildsson (S)ersättare

Ann Nilsson (MP)ersättare

Ove Berlin (SD)ersättare

Lars Berg (C)ombud

Fredrik Nordström (S)ersättare ombud

Annons

Centrumbostäders styrelse samt ombud

Thomas Karlsson (M)ordförande

Per-Åke Pettersson (S)vice ordförande

Klas-Åke Jansson (C)ledamot

Kristina Adolfsson (S)ledamot

Gunnar Söderholm (SD)ledamot

Kent Wånelid (M)ersättare

Christer Widegren (L)ersättare

Poul Hansen (S)ersättare

Erik Westlin (V)ersättare

Ove Berlin (SD)ersättare

Lars Berg (C)ombud

Fredrik Nordström (S)ersättare ombud

Fastbit styrelse samt ombud

Patrik Grönlund (M)ledamot

Martin Torildson (S)ledamot

Bengt Ericson (C)ersättare

Håkan Ehn (S)ersättare

Lars Berg (C)ombud

Fredrik Nordström (S)ersättare ombud

Val av ledamöter och ersättare till Billinge Energis styrelse samt ombud

Bengt Ericson (C)ledamot

Håkan Ehn (S)ersättare

Patrik Grönlund (M)ombud

Fredrik Nordström (S)ersättare ombud

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan