Annons

Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Debatt
Morell (SD): "De kriminella tar allt större plats i vårt samhälle"

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Thomas Morell, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna.

Annons

Riksdagsledamoten Thomas Morell ger sin bild av den senaste statistiken från Brå i denna debattartikel.

I dagarna presenterades en sammanställning från Nationella trygghetsundersökningen 2018. Ansvarig för sammanställningen är Brå (Brottsförebyggande rådet).

Dokumentet jag har i min hand bekräftar i allt väsentligt den utveckling vi sett i samhället de senaste åren, brottsligheten ökar inom vissa brottskategorier.

I en av dessa kategorier är utvecklingen särskilt tydlig, sexualbrott!

Annons

För personer i åldersspannet 16 till 84 år uppger 6,4 procent att de utsattes för sexualbrott under 2017. Det är en ökning jämfört med 2016 då andelen var 4,7 procent.

Att det i huvudsak är kvinnor som utsätts för den här typen av brott är föga förvånande. Inte mindre än 34,4 procent av kvinnorna i åldersgruppen 16 till 24 år uppger att de utsatts för sexualbrott. För kvinnor i åldersgruppen 25 till 44 år är siffran 13,6 procent.

Annons

Ökningen i den här brottskategorin har varit så kraftig de senaste fem åren, att regeringen gett Brå i uppdrag att titta närmare på statistiken.

Tillsammans med många andra har jag under flera år varnat för den utveckling vi ser i samhället.

Kriminella tar allt större plats i vårt samhälle och de grova brotten tenderar att bli allt våldsammare. Varje gång har vi blivit bemötta med argumenten att vi ”svartmålar” tillståndet i landet och att det inte alls har blivit fler brott. Som situationen är nu, går det inte längre att avfärda brottsutvecklingen med dessa argument.

De flesta i samhället torde se åt vilket håll utvecklingen går och nu bekräftar sammanställningen från Brå det många medborgare upplever i sin vardag.

Det måste till kraftfulla åtgärder från samhället för att bryta utvecklingen och bekämpa kriminalitet. Visst, det kommer att vara kostsamt men alternativet kostar avsevärt mer, inte minst i mänskligt lidande.

Förutom ökade resurser till polisen måste lagstiftningen skärpas avsevärt. Grova brott skall generera mycket långa fängelsestraff. Kommunerna måste också gå in mycket tidigare i situationer där det finns grogrund för rekrytering in i kriminalitet.

Annons

Att vi idag har barn i 10-årsåldern som fungerar som kurirer i gängens hantering av vapen och narkotika är oacceptabelt.

För egen del kommer jag att göra allt jag kan för att öka rättssamhällets resurser i kampen mot kriminalitet. Bryter vi inte den allvarliga trend vi ser nu, blir situationen än värre i framtiden. Sverigedemokraterna har brottsbekämpning som en viktig del i ett tryggare Sverige!

Thomas Morell, riksdagsledamot Sverigedemokraterna

Annons

Annons

Till toppen av sidan