Annons

Annons

Annons

Annons

Kommun får kritik efter missförhållande i familjehem

Annons

Familjehemmet använde olämpliga metoder när de skulle uppfostrade de två barnen. En utredning är nu klar som bland annat visar att Lidköping kommun aldrig tog några referenser på familjehemmet innan barnen placerades där.

I juli 2018 fick Social - och arbetsmarknadsenheten i Lidköping kommun kännedom om ett misstänkt missförhållande i ett familjehem. Det skriver Lidköpings kommun i ett pressmeddelande.

I utredningen framkom att det förekommit metoder i uppfostrings- och gränssättningssituationer som inte varit lämpliga. Utredningen kring socialtjänstens handläggning av familjehemmet och de placerade barnen visar att Social - och arbetsmarknad stort följt de rekommendationer som finns men att det fanns brister i uppföljningen av barnens placering under senaste åren.

Annons

Annons

Ärendet handlar om två barn som var placerade hos ett familjehem sedan år 2014. Vid tiden för anmälan vistades barnen hos anhöriga. Kommunen beslutade omedelbart om att de skulle vara kvar där i väntan på utredning. Händelsen anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Sarah och nu är utredningen klar. Den visar att kommunen följt gällande handläggningsrutiner och att de verktyg som Socialstyrelsen rekommenderar har använts i handläggningen men att detta ändå inte har räckt till.

Utredningen visar också på några brister, det IVO kallar felhändelser. I huvudsak handlar de om att kommunen inte tog referenser på familjehemmet i samband med att det godkändes samt att inte tillräckligt många individuella samtal med barnen har skett under de senaste två åren.

Under tiden efter att barnen placerats hos familjehemmet, åren 2014 och 2015, var Social- och arbetsmarknadsenhetens kontakt med barnen och familjehemmet intensiv. När situationen kring barnen stabiliserats har kontakten varit mindre frekvent.

För att bli godkända som familjehem gick de igenom de utbildningar som Socialstyrelsen rekommenderar. I det tidiga skedet av placeringen anmälde vårdnadshavaren kritik kring barnens placering. Anmälan utreddes och avslutades på grund av att det vid den tiden inte fanns några tecken på missförhållande i hemmet. Kommunen har tagit fram åtgärder för att komma tillrätta med de brister utredningen pekar på och väntar nu på IVO’s beslut i ärendet.

Annons

Annons

Till toppen av sidan