Annons

Annons

Annons

Annons

Billingeprojektet i Skövde

Här är Alliansens nya förslag på lift

Text: 

En så kallad Telemixlift som kombinerar två alternativ i ett.

Annons

Så kan den nya liften upp till Billingen komma att se ut.

Åtminstone om Alliansen får bestämma. En mix mellan en gondol och en skidlift.

Sedan tidigare finns det två alternativ i diskussionerna kring en lift, ett förslag som talar för en skidlift och ett annat för en gondol. Något beslut finns ännu inte.

Katarina Jonsson (M) är kommunstyrelsens ordförande och har det övergripande ansvaret för kommunens angelägenheter. Hon har också blivit lite av Alliansens ansikte utåt vad gäller Billingesatsningen.

Annons

– Alliansen för en politik i syfte att attrahera fler till Skövde för att bo, jobba och besöka. Så skapas nya resurser, säger Katarina Jonsson.

Annons

Hon förklarar att för att satsningen på Billingen ska bli optimal, krävs en lift upp till Billingen. Men hon lägger betoningen på att valet av lift ska passa så många som möjligt.

– Under resans gång har en Telemix visat sig vara tekniskt möjlig. Det är en hybridlift med både gondoler och stolar och ett möjligt alternativ, säger Katarina Jonsson.

Kommunens fastighetschef och projektledare för Billingeprojektet, Ingemar Linusson, har tittat på om det är tekniskt möjligt och kommit fram till att det är det.

– Därför har vi bett om att partierna ska få underlag för de tre olika alternativen och därefter kunna välja vilken lift man vill prioritera i sina respektive budgetförslag.

Katarina Jonsson (M) tycker det är synd att frågan om en lift fått alldeles för stort fokus i debatten om Billingesatsningen.

– Vår ambition har enbart varit att få fram bästa möjliga alternativ, vad gäller en lift. Att det ska vara en lift som så många som möjligt kan använda. Det är olyckligt att debatten kommit att handla mer om en detalj istället för de värden som en sådan här satsning kan skapa för Skövde.

Det handlar inte minst om nya arbetstillfällen och ett större utbud för Skövdeborna på hemmaplan. Katarina Jonsson betonar också att det nya, tredje alternativet till lift, inte fanns i juni 2017 när förslaget lades fram för övriga partier.

Annons

Annons

– Nu blir det upp till partierna att ta ny ställning till vilket av de tre alternativen de anser passa Billingen bäst.

Finns det inte ett fjärde alternativ? Ingen lift alls?

– Det alternativet utesluter en förlängning av backen och är heller ingen komplett satsning på besöksnäringen, sommar som vinter, säger Katarina Jonsson.

Annons

Annons

Till toppen av sidan