Annons

Annons

Annons

Regionen tar över prioritering av larm successivt

Text

I vår skulle regionen ta över prioriteringen av 112-larm med egna sjuksköterskor. Men regionen har inte fått tag på tillräckligt många sjuksköterskor och har därför tagit över enbart delar av uppdraget.

Västra Götalandsregionen har beslutat sig för att fortsätta anlita SOS alarm som larmoperatör, men sköta prioriteringen av ambulanserna med egna sjuksköterskor.

–Vi vill att det ska finnas en sjuksköterska även när man ringer 112. Ambulans är inte bara en transport, utan en del av vården, har hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström sagt.

SOS alarm hade svårt att rekrytera sjuksköterskor för att sköta denna del av uppdraget, vilket var en bakgrund till övertagandet. Men att få tag på sjuksköterskor har inte varit en dans på rosor heller för regionen. Planen var att ta över prioriteringen under april eller maj i år, men så blir det inte.

Annons

Annons

– Vi hade för kort framförhållning och hittade inte 40 sjuksköterskor under januari till april. Vi har idag ungefär 25 sjuksköterskor, men alla jobbar inte heltid, säger Mats Kihlgren, områdeschef för Sjukvårdens larmcentral.

Han menar att rekryteringen ändå får ses som framgångsrik med tanke på den brist på sjuksköterskor som många vårdgivare upplever. Av detta skäl har regionen inte tagit över hela prioriteringsuppdraget, utan endast valda delar. Efter sommaren ska regionen successivt att ta över alltfler delar av uppdraget. De resterande delarna sköter SOS alarm så länge.

– Vi har en väldigt bra dialog med SOS alarm. Vi samlokaliserade oss ju och de har också varit väldigt frikostiga med lokalerna, säger Mats Kihlgren.

Regionens sjuksköterskor som jobbar med larmen sitter tillsammans med SOS alarm samt räddningstjänst i larmcentralen vid Gårda brandstation i Göteborg.

Att avgöra när helikopter ska sättas in är något som Sjukvårdens larmcentral har tagit över, något som inneburit fördelar, enligt Mats Kihlgren.

– Helikopter är det dyraste vi har. Vi hade en hel del cancelleringar, att det visade sig att helikopter som åkt på larm inte behövdes. Det har vi minskat avsevärt, säger han.

Regionens sjuksköterskor kan också bli inkopplade för medlyssning när en larmoperatör behöver stöd i bedömningen. Patienten pratar då vidare med larmoperatören, som får stöd av sjuksköterskan.

Annons

Ambulansbeställningar från primärvården har man också fått ner prioritet på, så att ambulansdirigenterna inte behövt agera lika akut.

Ett sätt som man tänkte skulle kunna göra det enklare för regionen att rekrytera är möjligheten att en sjuksköterska skulle kunna jobba delvis på larmcentralen och delvis inom akutvården. Det har inte kommit igång för mer än någon enstaka sjuksköterska som ska jobba på ambulans i sommar.

Annons

– Det ska bli mer organiserat i höst, säger Mats Kihlgren.

Idag delas larmen in i tre olika prioriteringsgrader beroende på hur brådskande det är. Det ska ersättas med fem prioriteringsgrader och även det ska ske till hösten.

– Det är lite för grovt idag. Det är för stort hopp mellan blåljus och inte blåljus och då väljer larmoperatören blåljus. När ambulanspersonal sedan träffar patienten undrar de i många fall varför de skulle köra med blåljus. Det drar resurser och blir en trafikfara, säger Mats Kihlgren.

När det nu är två organisationer som samarbetar nära, SOS alarm och regionens egna sjuksköterskor, har det uppstått frågor om sekretesslagstiftning kan hindra att patientuppgifter överförs mellan de två olika organisationerna.

– Det diskuteras hur man ska göra, det kan finnas hinder, men vi hoppas att de ska kunna undanröjas, säger Mats Kihlgren.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan