Per-Agne Rytter, ordförande SkövdeNät, Sylvia Michel, koncernchef Kraftringen, Håkan Ehn, ordförande Skara Energi representerar de tre delägarna i Billinge Energi. Foto: Privat 

SkövdeNät ny delägare i Billinge Energi

Den 1 januari 2017 blev SkövdeNät ny delägare i Billinge Energi. Sedan tidigare är Skara Energi och Kraftringen delägare i bolaget som levererar el till omkring 50 000 hushåll och företag i Skaraborg.

Den 1 januari 2017 blev SkövdeNät ny delägare i Billinge Energi. I samband med delägarskapet har bolagen också förlängt samarbetsavtalet, som ursprungligen togs fram redan 1996, vilket fortsättningsvis gör det möjligt med t ex samfakturering.

— Vår ambition är att vara en utvecklande kraft för Skaraborg, och därför är vi glada över att SkövdeNät går in som ny delägare. Tillsammans blir vi ett starkare lokalt alternativ redan idag, och på sikt kan vi utveckla tjänster som underlättar livet för våra kunder och ge tillbaka mer till hela regionen, säger Marcus Gustafson, VD på Billinge Energi.

– Vi är positiva till ytterligare en lokal ägare som fördjupar samarbetet i regionen, säger Magnus Jacobsson, VD på Skara Energi.

Anders Rindefors, VD SkövdeNät, fortsätter:

— Genom ägarskapet kommer vi kunna fortsätta ge snabb och enkel service till Skövdeborna rörande elhandel även i framtiden.

Billinge Energi ägs sedan tidigare av Kraftringen och Skara Energi och samarbetar med 8 olika lokala nätbolag, t ex Lidköpings Elnät. I dagsläget levererar bolaget el till cirka 50 000 hushåll och företag i Skaraborg med omnejd.

Regler för kommentarer