Sedan 1 januari i år har räddningstjänsterna Skara-Götene och Falköping-Tidaholm slagits samman och de fyra kommunernas räddningstjänst heter nu Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS).

Från och med i februari i år kommer det att finnas en styrkeledare på plats på brandstationen i Skara dygnet runt, året om. Vid larm åker styrkeledaren först till platsen i en egen bil.

— Det är också en resurs som alltid är tillgänglig för hjärtstoppslarm, säger Roger Almgren.

Idag finns personal på brandstationen i Skara endast mellan 7-20 på vardagar. På nätter och helger rycker deltidsbrandmännen ut.

Götene

Från och med i höst kommer det att finnas en styrkeledare dygnet runt även i Götene. På dagtid kommer det även att finnas två heltidsbrandmän i Götene.

— Det har varit problem att rekrytera deltidsbrandmän i Götene. Vi har haft en brist på sex, sju personer i Götene. Deltidsbrandmän måste bo och arbeta i tätorten och Götene är en pendlingsort, säger Roger Almgren.

Efter förändringen behövs det fem färre deltidsbrandmän i Götene och på grund av den utökade dagbemanningen kan uppdraget i vissa fall kombineras med arbete på annan ort.

Samarbete

Redan år 2010 började de två räddningstjänsterna samarbeta kring en gemensam räddningschef i beredskap. Samarbetet har underlättat sammanslagningen till Samhällsskydd Mellersta Skaraborg.

Som det nya namnet antyder finns en strävan att bredda verksamheten till att inte enbart innefatta räddningstjänst, utan arbeta bredare med säkerhet och för att skapa trygghet för kommuninvånarna.

Ett exempel på en möjlig trygghetsskapande aktivitet är rondering med brandbil på fredags- och lördagskvällar. Räddningstjänsten har inga polisbefogenheter, men skulle ändå kunna bidra till en ökad trygghet, menar Roger Almgren. Rondering skulle också kunna förebygga anlagda bränder.

Säkerhetssamordnare

Skaras säkerhetssamordnare sitter idag i kommunledningskontoret, men på sikt vill Roger Almgren att denna tjänst ska ingå i SMS. Så är det redan idag med Falköping-Tidaholms säkerhetssamordnare.

I Tidaholm är hemtjänstens nattpatruller sedan ett år tillgängliga för larm, som till exempel hjärtstopp. Hemtjänsten kan i sin tur även få hjälp av resurserna inom räddningstjänsten, allt genom kommunsamordningscentralen i Falköping.

— Det har varit ett antal tillfällen där vi hjälpt dem och även flera tillfällen när de hjälpt oss, säger Roger Almgren.

Detta är ett arbetssätt som skulle kunna anammas även Skara.

Ledning i Falköping

Falköping är värdkommun för SMS och det är där som ledningen kommer att finnas. Roger Almgren, som tidigare varit förvaltningschef för Skara-Götene räddningstjänst, blir räddningschef för hela SMS och kommer därför att sitta i Falköping.

Förvaltningschef för SMS är Stefan Swenson, som tidigare varit chef för Falköping-Tidaholm.

Roger Almgren betonar att brandstationen med dess personal blir kvar i Skara, även om han själv flyttas till Falköping.

— Vi är fortfarande Skaras räddningstjänst, som han uttrycker det.